Särskild graviditetspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Särskild graviditetspenning

Du kan få särskild graviditetspenning om du måste avstå från ett arbete som medför risk för din graviditet innan graviditetsledigheten kan börja.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

 • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
 • föräldrapenning och partiell föräldrapenning
 • faderskapspenning (beräknad tidpunkt för barnets födelse var före den 4 september 2022)

Kan jag få särskild graviditetspenning?

Du kan få särskild graviditetspenning om

 • du är gravid och måste avstå från ditt arbete
 • du är arbetsför
 • du i ditt arbete kommer i kontakt med exempelvis kemiska ämnen eller utsätts för strålning eller smittsamma sjukdomar
 • riskfaktorerna i arbetet inte kan undvikas och din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter åt dig.

Om din arbetsgivare betalar ut lön för den särskilda graviditetsledigheten kommer FPA att betala ut den särskilda graviditetspenningen till din arbetsgivare. Dock ska du ändå skicka in en ansökan om särskild graviditetspenning till FPA.

För vilken tid kan jag få särskild graviditetspenning?

Särskild graviditetspenning betalas ut tills den egentliga perioden med graviditetspenning börjar. Den särskilda graviditetspenningen minskar inte den egentliga graviditetspenningen.

Utbetalningen av den särskilda graviditetspenningen upphör om arbetsförhållandena säkras och du kan återgå till arbetet eller om anställningen upphör. När du får särskild graviditetspenning kan du inte arbeta för en annan arbetsgivare på vardagar.

Hur mycket särskild graviditetspenning kan jag få?

Beloppet på den särskilda graviditetspenningen grundar sig på din årsinkomst. Årsinkomsten omfattar till exempel löneinkomster, företagarens LFöPL- och FöPL-inkomster och vissa förmåner. Läs mer om årsinkomsten.

Nedan finns exempel på särskild graviditetspenning som grundar sig på olika löneinkomster.

Om dina löneinkomster är 20 000 euro per år, är din särskilda graviditetspenning
54,63 euro per vardag
Löneinkomster på 30 000 euro per år
81,95 euro per vardag
Löneinkomster på 40 000 euro per år
109,26 euro per vardag
Löneinkomster på 50 000 euro per år
136,58 euro per vardag

Om dina inkomster är högst 13 712 euro per år, får du minimidagpenning.

Minimibeloppet är
31,99 euro per vardag

Särskild graviditetspenning betalas ut för vardagar. Vardagar är måndag till lördag, om dagen inte råkar infalla på en helgdag.

Du betalar skatt på den särskilda graviditetspenningen.

Du kan med hjälp av räknaren uppskatta beloppet på den särskilda graviditetspenningen utifrån din årsinkomst.

Uppskatta beloppet på den särskilda graviditetspenningen med räknaren

Gå till reknaren

När betalas den särskilda graviditetspenningen ut?

FPA betalar ut den särskilda graviditetspenningen i efterskott i utbetalningsperioder som omfattar 25 dagar. Du ser den exakta utbetalningsdagen i MittFPA när du har fått ett beslut om särskild graviditetspenning.

Så här ansöker du om särskild graviditetspenning

 1. Besök först din företagsläkare. Din läkare skriver ett utlåtande om risker i arbetet för fostrets utveckling och för graviditeten (SV 97r).
 2. Ansök om särskild graviditetspenning i MittFPA.
 3. Fotografera bilagor och skicka in dem i MittFPA.

  Utöver ett utlåtande av företagsläkaren behöver du också bifoga som bilaga
  • ett graviditetsintyg (SV 75r) från en läkare eller rådgivningen
  • meddelande för särskild graviditetspenning från din arbetsgivare (SV 96r).
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

  Om din arbetsgivare betalar ut lön för tiden med särskild graviditetspenning kommer du att få ett beslut på din ansökan först när din arbetsgivare har lämnat in sin egen ansökan till FPA.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut Ansökan föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om särskild graviditetspenning

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om särskild graviditetspenning

Du kan ansöka om särskild graviditetspenning genast när du är tvungen att avstå från ditt arbete.

Ansök om särskild graviditetspenning senast 2 månader efter det att du började din ledighet.

Hör efter med din arbetsgivare om du får lön under ledigheten med särskild graviditetspenning. Du behöver veta detta när du ansöker om särskild graviditetspenning.

Om din arbetsgivare betalar ut lön för tiden med särskild graviditetspenning, ska arbetsgivaren ansöka om särskild graviditetspenning med en egen ansökan. FPA kan inte besluta om särskild graviditetspenning förrän både din och din arbetsgivares ansökan kommit in.

I regel kan arbetsgivaren lämna in sin ansökan först efter att arbetsgivaren har betalat ut lönen för tiden med särskild graviditetspenning.

Meddela förändringar som påverkar den särskilda graviditetspenningen

Kom ihåg att meddela FPA om ändringar i din livssituation, så att vi kan betala ut den särskilda graviditetspenningen till rätt belopp.

Meddela till exempel

 • om dina arbetsförhållanden ändras och du kan återgå till ditt arbete
 • om du börjar arbeta för en annan arbetsgivare.

Meddela ändringar i MittFPA eller per telefon 020 692 226per telefon 020 692 226.

Om du inte meddelar ändringar kan en förmån betalas ut till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas senare.

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Senast ändrad 25.6.2024