Om du blir sjuk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du blir sjuk under dina studier

Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Under din sjukledighet kan du ha sjukdagpenning.

Om du studerar vid en läroanstalt på andra stadiet och dina studier avbryts, ska du meddela FPA att studierna avbrutits. Om du studerar vid en högskola och dina studier inte framskrider, ska du överväga om det lönar sig att förbruka studiestödsmånader.

Om du lyfter studiestöd och du inte har tillräckligt med studieprestationer, kan du bli tvungen att ge FPA en utredning om hur dina studier framskrider. För utredningen behöver du ett läkarintyg. Ett läkarintyg eller annat motsvarande intyg kan behövas också ifall din studiestödstid upphör och du blir tvungen att ansöka om fortsatt studiestöd.

Sjukledighet kan förlänga tidsfristen för att avlägga examen som berättigar dig till studielånskompensation eller studielånsavdrag, men bara om du fått sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom, eller rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga.

Inte studiestöd och sjukdagpenning samtidigt

Du kan inte ha studiestöd och sjukdagpenning samtidigt. Du kan ansöka om sjukdagpenning och fortsätta ha studiestöd fram tills FPA beviljar dig sjukdagpenning. När FPA beviljat dig sjukdagpenning dras ditt studiestöd in automatiskt, så du behöver inte själv göra något åt studiestödet.

Om du under din första månad av sjukdagpenning har sjukdagpenning i minst 18 dagar kommer FPA att dra in ditt studiestöd från början av månaden och kräva tillbaka det felbetalda beloppet. Om du under din första månad av sjukdagpenning har sjukdagpenning i mindre än 18 dagar kommer FPA att dra in ditt studiestöd från början av följande månad istället. FPA drar av studiepenning som betalats ut under tiden av sjukdagpenning från sjukdagpenningens belopp.

Sjukdagpenning som betalas till arbetsgivaren är inget hinder för studiestöd.

När du fortsätter dina heltidsstudier ska du meddela FPA. Om ditt studiestöd dragits in helt måste du ansöka på nytt.

Exempel

Du är arbetsoförmögen från och med 2.11. Ansök om sjukdagpenning från början av tiden av arbetsoförmåga. Efter självrisktiden beviljar FPA dig sjukdagpenning från och med 15.11. I november har du haft både studiestöd och sjukdagpenning. FPA drar av studiepenningen från sjukdagpenningen som du fått för samma tid. FPA drar in ditt studiestöd från och med 1.12, eftersom du först i december får sjukdagpenning första gången i minst 18 dagar.

Ansök om studiestöd när sjukdagpenningperioden tar slut och du kan studera på heltid igen.

Du kan studera lite under din sjukledighet

Om du har sjukdagpenning kan du studera i liten skala under sjukdagpenningsperioden. Det är tillåtet att studera cirka 40 % jämfört med normala studier på heltid. Den maximala riktgivande mängden som du får studera under din sjukledighet är därför följande:

  • högskola: 24 studiepoäng per läsår, 12 studiepoäng per termin eller 3 studiepoäng per månad.
  • yrkesinriktade studier: 24 kompetenspoäng/16 studieveckor per läsår, 12 kompetenspoäng/8 studieveckor per termin eller 3 kompetenspoäng/2 studieveckor per månad. Om studiernas omfattning inte angetts i kompetenspoäng eller studieveckor kan du delta i högst 10 undervisningstimmar per vecka.
  • gymnasiestudier: 10 kurser / 20 studiepoäng per läsår, 5 kurser / 10 studiepoäng per termin eller 1 kurs / 2 studiepoäng per månad, eller 1 prov som hör till studentexamen per termin.

När du kan studera mer än det ska du meddela FPA.

Sjukdagpenningens belopp

För studerande kan dagpenningen beräknas antingen enligt arbetsinkomsten eller studiepenningen. Om dagpenningen skulle bli mindre än minimidagpenningen betalas minimibeloppet 31,99 euro/dagDu kan uppskatta beloppet av din sjukdagpenning med beräkningsprogrammet.

Du får sjukdagpenning först när arbetsoförmågan har pågått hela självrisktiden. Självrisktiden är vanligen den dag du insjuknar och de 9 följande vardagarna.

Sjukdagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Rehabilitering som stöd för studierna

Om din förmåga att klara av studierna har försämrats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha nytta av rehabilitering. För att du ska kunna få FPA-rehabilitering behöver du ett läkarutlåtande om ditt rehabiliteringsbehov. 

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är riktad till unga i åldern 16–29 år som behöver stöd för olika utmaningar i deras dagliga liv. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga utan läkarutlåtande och diagnos.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023