Miten muutokset parisuhteessa vaikuttavat Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten muutokset parisuhteessa vaikuttavat Kelan tukiin?

Naimisiin meno, ero ja puolison kuolema voivat vaikuttaa Kelasta saamiisi tukiin. Ilmoita muutoksista Kelaan ja tee tarvittaessa uusi hakemus tai tarkistushakemus.

Jos menet naimisiin

Avioliitto voi vaikuttaa seuraaviin sinun tai puolisosi etuuksiin, jolloin siitä on ilmoitettava Kelaan. Rekisteröity parisuhde vaikuttaa etuuksiin samoin kuin avioliitto. Kela saa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Voit saada isyysrahaa, jos lapsesi laskettu aika oli ennen 4.9.2022 ja olet avo- tai avioliitossa yhdessä lapsen äidin kanssa ja osallistut lapsen hoitoon. Voit saada isyysrahaa poikkeuksellisesti, vaikka asuisitte tilapäisesti eri osoitteissa, jos erossa asuminen johtuu esim. työtilanteesta eikä parisuhteen päättymisestä. Voit saada isyysrahaa tietyissä tilanteissa myös, vaikka et olisi lapsen äidin kanssa avio- tai avoliitossa. Lue lisää isyysrahasta.

Kansaneläke on pienempi avo- tai avioliitossa olevalle kuin yksin asuvalle. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285, jos menet naimisiin tai muutat puolisosi kanssa yhteen.

Jos nimesi muuttuu, Kela lähettää sinulle uuden Kela-kortin automaattisesti.

Sinulla ei ole oikeutta lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, jos menet naimisiin tai muutat puolisosi kanssa yhteen. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella LL1.

Jos alle 18-vuotias toisen asteen oppilaitoksen opiskelija asuu vanhempansa ja tämän uuden aviopuolison kanssa, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat opiskelijan opintorahaan. Opiskelijan pitää hakea tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella OTm.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja avio- ja avopuolison tulot. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella WH1, jos perheesi koko muuttuu.

Leskeneläke on tarkistettava, jos menet naimisiin tai muutat yhteen puolisosi kanssa. Leskeneläke lakkaa, jos solmit uuden avioliiton, ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta. Hae tarkistusta lomakkeella EV277.

Asevelvollisen aviopuolisolla voi olla oikeus sotilasavustukseen. Aviopuolison tulot vaikuttavat myös asevelvollisen mahdolliseen sotilasavustukseen. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella SA1, jos perhesuhteesi muuttuvat.

Yleinen asumistuki on tarkistettava, kun perhesuhteet muuttuvat. Aviopuolisot kuuluvat samaan ruokakuntaan, elleivät he asu erillään parisuhteen päättymisen vuoksi. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AT1.

Toimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Ilmoita OmaKelassa tai lomakkeella TO1, jos perhesuhteesi muuttuvat.

Voit saada työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotuksen, jos asut samassa taloudessa avio- tai avopuolisosi alaikäisen lapsen kanssa. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen OmaKelassa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että perhesuhteesi ovat muuttuneet.

Jos eroat puolisostasi ja muutat erilleen

Kela saa tiedon avioerosta suoraan väestötietojärjestelmästä. Avoliiton loppumisesta sinun pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan.

Eron jälkeen lapsella on oikeus saada elatusapua vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa. Jos vanhempi ei maksa elatusapua tai se on alle täysimääräisen elatustuen määrän, Kela voi maksaa lähivanhemmalle elatustukea. Ota elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa yhteyttä kunnan tai kaupungin lastenvalvojaan. Tarvittaessa hae elatustukea OmaKelassa tai lomakkeella LU1.

Eläkkeen lapsikorotus tarkistetaan tai lakkautetaan, jos et eron jälkeen asu samassa taloudessa huollettavan alaikäisen lapsesi kanssa. Täytä lapsikorotushakemus EV264, jos muutat erilleen lapsestasi.
Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttaa, jos perhesuhteesi muuttuvat tai jos muutat toiseen asuntoon. Hae eläkkeensaajan asumistuen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AE1.

Kansaneläke on suurempi yksin asuvalle kuin avo- tai avioliitossa olevalle. Hae kansaneläkkeen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285, jos eroat tai muutat erilleen puolisostasi.

Jos vanhempiensa luona asuvan opiskelijan vanhemmat eroavat, opintotuen määrä voi muuttua. Opiskelija voi hakea tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella OT 15. Lue, miten vanhempien tulot vaikuttavat opiskelijan opintotukeen.

Lapsen työmarkkinatukeen vaikuttavat vain sen vanhemman tulot, jonka kanssa lapsi asuu. Jos toinen vanhempi muuttaa pois, lapsen täytyy ilmoittaa muutoksesta seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessa OmaKelassa tai lomakkeella TT2.
Jos eroat puolisostasi, voit hakea lapsilisään yksinhuoltajakorotusta. Tee hakemus OmaKelassa tai lomakkeella LL1. 
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja tulot. Jos perheesi koko muuttuu, hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella WH1.
Perhesuhteiden muutokset vaikuttavat sotilasavustuksen määrään. Hae sotilasavustuksen tarkistusta lomakkeella SA1.
Yleinen asumistuki täytyy tarkistaa, jos muutat toiseen asuntoon tai asukkaiden määrä muuttuu. Hae yleisen asumistuen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AT1.
Toimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Ilmoita OmaKelassa tai lomakkeella TO1, jos perhesuhteesi muuttuvat.

Yhteinen vai erillinen talous?

Kela katsoo aviopuolisot eronneiksi, jos he asuvat parisuhteen päättymisen takia jatkuvasti erillään, eikä heillä ole yhteistä taloutta. Jos puolisot asuvat avioeron harkinta-aikana tai erottuaan edelleen yhdessä, kyseessä on yhteinen talous.

Jos aviopuolisoiden erillään asuminen johtuu muusta syystä kuin parisuhteen päättymisestä, esimerkiksi työstä tai opiskelusta toisella paikkakunnalla, Kela pitää heitä yhteistaloudessa asuvina. Näin on, vaikka erillään asuminen kestäisi useita vuosia.

Samassa asunnossa asuvat voivat muodostaa yhteistalouden, mutta eivät välttämättä perhettä. Silloin he hakevat tukea omilla hakemuksillaan. Esimerkiksi yhdessä asuvat aikuiset sisarukset tai kaverukset muodostavat kukin oman perheensä ja hakevat perustoimeentulotukea omilla hakemuksillaan, vaikka he asuvat yhteistaloudessa.

Jos puoliso kuolee

Jos puolisosi kuolee, voit tietyissä tilanteissa saada leskeneläkettä. Lue lisää osiosta Omaisen kuolema.

Avo- tai aviopuolison kuolema voi vaikuttaa seuraaviin etuuksiisi: eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke, lapsilisä, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, opintotuen asumislisä, sotilasavustus, yleinen asumistuki, toimeentulotuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 3.6.2024