Miten syntymä ja kuolema vaikuttavat Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten syntymä ja kuolema vaikuttavat Kelan tukiin?

Lapsen syntymä tai vanhemman tai lapsen kuolema voi vaikuttaa Kelan etuuksiin. Ilmoita muutoksista Kelaan ja tee tarvittaessa uusi hakemus tai tarkistushakemus.

Kela-korttia ei tarvitse hakea

Kela-kortti postitetaan lapselle automaattisesti, kun hän on saanut henkilötunnuksen ja nimen. Kela saa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä, ja kortti on valmis postitettavaksi viiden päivän kuluessa tietojen saapumisesta. 

Jos perheeseen syntyy lapsi

Lapsen syntymä ja sen perusteella maksettavat etuudet voivat vaikuttaa muihin vanhempien saamiin etuuksiin. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut lapsen kanssa. Kun lapsi on syntynyt, voit hakea yleistä asumistukea.

Kansaneläkkeeseen voidaan joissakin tilanteissa myöntää lapsikorotus. Sen maksaminen alkaa lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Hae lapsikorotusta lomakkeella EV264.

Jos saat opintorahaa samaan aikaan vanhempainpäivärahan kanssa, vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Veronalaiset etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, otetaan tulonasi huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen. Opintorahan huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Et voi saada sairauspäivärahaa ajalta, jona saat vanhempainpäivärahaa.

Lapsen syntymä vaikuttaa sotilasavustukseen lapsen syntymäpäivästä alkaen. Jos saat lapsen, hae sotilasavustuksen tarkistusta lomakkeella SA1.

Et voi saada työttömyysturvaa ajalta, jona saat raskaus-, erityisraskaus-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Perheen koko vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Jos perheeseesi syntyy lapsi, hae yleisen asumistuen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AT1.

Toimeentulotuen määrään vaikuttaa perheen koko. Jos perheeseesi syntyy lapsi, hae toimeentulotuen tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella TO1.

Jos lapsi kuolee

Lapsen kuolema ja sen perusteella maksettavat etuudet voivat vaikuttaa muihin vanhempien saamiin etuuksiin. 

Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä tai pian sen jälkeen, lapsen synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti 105 arkipäivää. Etuuden saamisen edellytyksenä on, että raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (22 raskausviikkoa).

Lapsen toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan voi alkaa lapsen kuolinpäivästä. Toinen vanhempi voi saada vanhempainpäivärahaa yhteensä 25 päivää (kuolinpäivä + 24 arkipäivää).

Myös äitiysavustuksen saa pitää.

Jos lapsi kuolee myöhemmin mutta alle 2-vuotiaana, molemmat vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa voi saada kuolemaa seuraavasta päivästä alkaen 24 arkipäivää, jos vanhempainrahapäiviä on riittävästi jäljellä.

Vanhemmat voivat pitää kaikki 24 vanhempainrahapäivää samanaikaisesti, vaikka muuten yhtä aikaa pidettävät päivät olisi jo käytetty.

Vanhemman täytyy olla poissa töistä, jotta hän voi saada vanhempainrahaa.

Erityisraskausrahaa voidaan maksaa raskauden keskeytymiseen saakka, jos maksamisen muut edellytykset täyttyvät.

Jos lapsi kuolee isyysrahakaudella, maksetaan isyysrahakausi tai meneillään oleva jakso loppuun, kuitenkin enintään 18 arkipäivältä. Tämä koskee tilanteita, joissa lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022. 

Lapsen kuolema voi lisäksi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin: elatustuki, eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläkkeen lapsikorotus, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, sotilasavustus, työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, yleinen asumistuki ja toimeentulotuki.
Sivu päivitetty 17.6.2024