Elatustuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Elatustuen määrä ja maksaminen

Elatustuen määrä riippuu elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä sekä siitä, millä perusteella elatustukea haetaan. Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä.

Täysi elatustuki on 196,02 e/kk.

Täysi elatustuki

Kela maksaa täyden elatustuen, jos elatusapu on vahvistettu vähintään täysimääräisen elatustuen suuruiseksi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua. Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos Kela saa maksamatta jääneen elatusavun perittyä, Kela maksaa elatusavun ja -tuen mahdollisen erotuksen elatusavun saajalle. Katso esimerkki elatustuen määrästä ja maksamisesta sivun lopusta.

Elatustuki maksetaan täytenä myös seuraavissa tilanteissa:

  • Elatusvelvollinen jättää maksamatta sellaisen elatusavun, joka on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi hänen puutteellisen maksukykynsä takia.
  • Elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia.

Näissä tapauksissa elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä pitää olla maininta elatusvelvollisen puutteellisesta maksukyvystä. Katso esimerkki sivun lopussa.

Täyttä elatustukea maksetaan myös seuraavissa tilanteissa:

  • Lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, eikä lapselle ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa.
  • Lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapselle ei ole vahvistettu toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
  • Lapsi on adoptoitu, ja lapsella on vain yksi vanhempi.
  • Elatusavun määrää ei ole voitu vahvistaa samalla, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun lapsen äiti on yrittänyt tuomioistuimen kautta vahvistaa vanhemmaksi useampaa kuin yhtä henkilöä. Tällöin elatusapu voidaan vahvistaa vasta sitten, kun vanhemmuus on lainvoimaisesti vahvistettu.

Vähennetty elatustuki

Kela maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Puutteellisesta maksukyvystä pitää tällöin olla maininta elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä. Kela maksaa sinulle elatustuen ja elatusavun erotuksen, ja lisäksi saat elatusvelvolliselta elatusavun. Loppusumma on siis täyden elatustuen suuruinen. Katso esimerkki sivun lopussa.

Jos vahvistettu elatusapu on täyttä elatustukea pienempi muusta syystä kuin elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia, Kela ei maksa elatustuen ja elatusavun erotusta. Jos elatusvelvollinen kuitenkin jättää maksamatta tällaisen elatusavun, Kela maksaa elatustuen vahvistetun elatusavun suuruisena. Kela ei maksa alle 5 euron tukea.

Elatustuki on verotonta tuloa. Elatusavun ja elatustuen määrä vaihtelee vuosittain. Se tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Muiden tukien vaikutus

Muut Kelan tuet eivät vaikuta elatustukeen. Poikkeuksena on lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään elatustuen määrästä.

Maksaminen

Kela maksaa elatustuen jokaisen kuukauden 10. päivänä tuensaajalle. Elatusvelvolliselta perityt elatusavut Kela maksaa tuensaajalle kuukauden 25. päivänä. Jos maksupäivä olisi pyhäpäivä tai lauantai, elatustuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan elatustuesta tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Tuki maksetaan lapsen huoltajalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, tuki voidaan myöntää ja maksaa myös hänelle itselleen.

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voi päättyä aikaisemmin, jos elatusvelvollisuus päättyy tai tuen muut edellytykset eivät enää täyty.

Kela voi tarkistaa tuen, jos perheen tilanne muuttuu niin, että se vaikuttaa tukeen.

Esimerkki elatustuen määrästä ja maksamisesta

Toinen vanhemmista on määrätty maksamaan elatusapua lapselle 50 e/kk. Elatusapu on elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia elatustukea pienempi, joten Kela maksaa elatusavun ja elatustuen erotuksen 146,02 e/kk. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen 196,02 e/kk ja perii elatusvelvolliselta 50 e/kk.

Elatustuen määrä vuosina 2011–2023

VuosiMäärä
2023186,97 e/kk
2022172,59 e/kk
2021167,35 e/kk
2020 167,01 e/kk
2019158,74 e/kk
2018156,39 e/kk
2017155,50 e/kk
2016154,77 e/kk
2015155,17 e/kk
2014153,63 e/kk
2013151,85 e/kk
2012147,96 e/kk

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024