Miten sairastuminen vaikuttaa Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten sairastuminen vaikuttaa Kelan tukiin?

Jos sairastut, voit saada Kelasta erilaisia tukia. Sairastuminen voi myös vaikuttaa saamiisi Kelan tukiin. Lue sairastamisen tuista osiosta Sairastaminen.

Et voi saada sairauspäivärahaa asevelvollisuuden aikana.

Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet alle 68-vuotias ja käyt työssä eläkkeen ohella tai työkyvyttömyyseläkkeesi on lepäämässä. Hae sairauspäivärahaa OmaKelassa tai lomakkeella SV8 (pdf).

Jos saat eläkkeensaajan asumistukea ja joudut jatkuvaan julkiseen laitoshoitoon, Kela keskeyttää asumistuen maksamisen kymmenennen kuukauden alusta siitä, kun hoito alkoi. Jos asumismenosi loppuvat aikaisemmin,, asumistuki lakkautetaan.

Tutustu myös Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Lue lisää sivulta Jos lapsi sairastuu. Lue myös kuntoutuksesta lapsille ja nuorille.

Jos et pysty opiskelemaan sairauden vuoksi, voit jäädä sairauslomalle. Sen aikana voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei voi saada samalta ajalta.

Jos olet työtön työnhakija ja sairastut, voit saada sairauspäivärahaa. Sairaan työttömän kannattaa hakea sairauslomaa, sillä jos et työttömänä työnhakijana ota vastaan sinulle tarjottua työtä, saatat menettää työttömyysturvan määräajaksi tai toistaiseksi.

Toimi näin, jos sairastut työttömänä

Tutustu myös Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Jos raskaana oleva vanhempi sairastuu raskausrahakaudella niin, ettei hän voi hoitaa lasta, toinen vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan lasta ja käyttää vanhempainrahapäiviä. Äiti voi saada Kelasta sairauspäivärahaa.

Jos saat sairauspäivärahaa, et voi saada samalta ajalta raskaus-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa.

Sairauspäiväraha on tuloa, joka vaikuttaa kotihoidon ja yksityisen hoidon tukiin. Sairauspäiväraha voi pienentää tulosidonnaisen hoitolisän määrää.

Työkyvyttömyyden kesto ja sairauspäivärahan saaminen saattavat vaikuttaa oikeuteesi saada lastenhoidon tukia. Sairastumisesi saattaa vaikuttaa myös oikeuteesi saada osittaista hoitorahaa. Jos saat lastenhoidon tukia ja sairastut, soita Kelaan. Kela selvittää, vaikuttaako sairastuminen saamiisi tukiin.

Hae sairauspäivärahaa OmaKelassa tai lomakkeella SV8 (pdf).

Lue myös kuntoutuksesta.