Leskeneläkkeen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Leskeneläkkeen määrä ja maksaminen

Leskeneläkkeessä on kaksi osaa: alkueläke ja jatkoeläke. Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä.

Alkueläke

Alkueläkkeen suuruus on 383,30 e/kk.

Kela maksaa sitä 6 kuukauden ajan puolisosi kuolemasta tai enintään siihen asti, kun täytät 65 vuotta. Jos olitte avoliitossa, et voi kuitenkaan saada alkueläkettä enää sen jälkeen, kun yhteinen lapsenne on täyttänyt 18 vuotta.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta leskeneläkkeen alkueläkkeen määrään.

Jos saat kansaneläkettä tai sitä vastaavaa ulkomaan eläkettä, joka on pienempi kuin alkueläke, Kela maksaa alkueläkettä vain erotuksen verran.

Alkueläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Jatkoeläke

Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Jatkoeläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Perusmäärä

Perusmäärän suuruus on 120,06 e/kk. Saat sen vain, jos sinulla on huollettavana sinun tai puolisosi alle 18-vuotias lapsi.

Tulosi tai varallisuutesi eivät vaikuta jatkoeläkkeen perusmäärään.

Täydennysmäärä

Leski, joka ei asu parisuhteessa, voi saada täydennysmäärää enimmillään 623,13 e/kk.

Parisuhteessa asuvan lesken täydennysmäärä on enimmillään 539,15 e/kk.

Täydennysmäärään vaikuttavat kuitenkin lähes kaikki tulosi, esimerkiksi palkkatulosi, työeläkelaitoksen maksama eläke, Kelan maksamat etuudet, vuokratulot ja osinkotulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 %. Jotta saat täyden täydennysmäärän, voit ansaita enintään 65,62 e/kk.

Mitä suuremmat tulosi ovat, sitä vähemmän saat täydennysmäärää.

Jatkoeläkkeen täydennysmäärä ja bruttotulojen vaikutus siihen (e/kk)
PerhesuhteetTäysi täydennysmääräTuloraja, jolla saat täyden eläkkeen Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla on alle 18-vuotias lapsi Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla ei ole alle 18-vuotiasta lasta 
Yksin asuva623,1365,621 311,801 296,05
Parisuhteessa oleva*539,1565,621 143,881 128,13

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Tulojen vaikutus täydennysmäärään

Lähes kaikki tulosi vaikuttavat jatkoeläkkeen täydennysmäärään. Työtuloistasi tai niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon kuitenkin vain 60 %.

Työtuloon rinnastetaan muun muassa työttömyysturva, sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat sekä lasten kotihoidon tuen hoitoraha. Lisäksi tuloksi lasketaan osittain varhennettu vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä.

Yrittäjän ja maatalousyrittäjän tuloina otetaan huomioon yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistettu työtulo (YEL- ja MYEL-tulo).

Tuloksi ei lasketa työeläkkeen lykkäyskorotusta, joka maksetaan, jos jatkat työelämässä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen.

Tuloista vähennetään asuntolainan korot, mutta ei veroja.

Varallisuutesi ei vaikuta täydennysmäärään.

Esimerkki leskeneläkkeestä

Maijan aviomies Teppo kuoli tammikuussa 2024. Maijalla ja Tepolla on alle 18-vuotias lapsi Anne. Maija on osa-aikatöissä ja saa palkkaa 1 000 e/kk. Maija alkaa saada Tepon työeläkkeestä leskeneläkettä 1 200 e/kk.

Kela maksaa Maijalle Tepon kuoleman jälkeen 6 kuukauden ajan alkueläkettä 383,30 e/kk. Yhteensä Maija saa leskeneläkettä Kelasta ja työeläkelaitoksesta 1 583,30 e/kk.

Alkueläkkeen jälkeen Maija saa Kelasta leskeneläkkeenä jatkoeläkkeen perusmäärän. Se on 120,06 e/kk, koska hänellä on alle 18-vuotias lapsi huollettavanaan. Hän ei saa jatkoeläkkeen täydennysmäärää, koska tulot ylittävät tulorajan. Kela ottaa siis Maijan tuloina huomioon työeläkelaitoksen maksaman leskeneläkkeen 1 200 e/kk ja 60 % hänen työtuloistaan eli 600 e/kk.

Kun Anne täyttää 18 vuotta, Kela lopettaa leskeneläkkeen maksamisen.

Maksaminen

Kela maksaa leskeneläkkeen kerran kuukaudessa tilillesi. Maksupäivät ovat sukunimen alkukirjaimen mukaan:

  • A-K: 4. päivä
  • L-R: 14. päivä
  • S-Ö: 22. päivä

Jos pankit ovat maksupäivänä kiinni, eläke maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Verotus

Leskeneläke on veronalaista tuloa. Siitä saa verotuksessa eläketulovähennyksen.
Kun saat myönteisen eläkepäätöksen, hae OmaVerossa muutosverokortti eläkkeitä varten (vero.fi). Esitä eläkepäätökset sekä muut tulosi ja vähennyksesi.

Sinun ei tarvitse toimittaa muutosverokorttia Kelaan, sillä Verohallinto ilmoittaa uuden ennakonpidätysprosenttisi Kelaan ja työeläkkeiden maksajille. Kela saa tiedon suoraan myös silloin, jos haet muutosverokorttia kesken vuotta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 27.5.2024