Räntor på studielån i samband med militärunderstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Räntor på studielån

Om du fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kan FPA ersätta räntorna på dina studielån i form av militärunderstöd om räntorna förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under den månad då tjänstgöringen upphör. En förutsättning är att du inte har fått studiestöd under den termin då räntan förfaller till betalning eller under föregående termin. Om du har fått studiestöd läggs räntan till lånekapitalet.

För en anhörigs studielånsräntor kan man få särskilt understöd.

Om du ansöker om understöd för räntor på studielån ska du ansöka om det senast under den månad då förfallodagen för räntorna infaller. Om du ansöker om understöd för räntor på studielån från till exempel januari ska din ansökan vara hos FPA inom januari.

Gör en separat ansökan för varje räntepost som förfaller till betalning.

FPA betalar studielånsräntor alla bankdagar.

Läs mer

Senast ändrad 25.3.2024