Underhållsbidrag i samband med militärunderstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Underhållsbidrag

FPA betalar underhållsbidrag till en person som är berättigad till underhållsbidrag, om den värnpliktige på basis av ett domstolsbeslut eller ett skriftligt avtal som socialvården har fastställt är förpliktad att betala månatligt underhållsbidrag till det minderåriga barnet och han eller hon inte kan betala bidraget under tjänstgöringstiden. FPA betalar underhållsbidrag enligt det belopp som fastställts för den värnpliktige.

Endast den värnpliktiges inkomster påverkar underhållsbidragets belopp. Löne- och företagarinkomster för värnpliktiga har emellertid ett skyddat belopp på 300 euro. Det här betyder att den värnpliktige kan tjäna 300 euro netto per månad, dvs.  efter avdrag av skatt, utan att det påverkar underhållsbidraget. De månadsinkomster som överstiger det skyddade beloppet minskar underhållsbidragets belopp med ett belopp som motsvarar nettoinkomsterna.

Ett barn som är berättigat till underhållsbidrag beviljas inte grundunderstöd.

Läs mer

Senast ändrad 8.6.2023

Vad tycker du om sidan?