Så här betjänar FPA sina samarbetspartner kring jul och nyår | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här betjänar FPA sina samarbetspartner kring jul och nyår

Publicerad 15.12.2022

FPA:s telefontjänst för samarbetspartner är öppen som vanligt, men det uppstår ofta långa telefonköer kring årsskiftet. Förmånsdatatjänsten Kelmu är tillfälligt ur bruk några dagar före årsskiftet.

FPA:s telefontjänst för samarbetspartner är öppen som vanligt kring jul och nyår. Annandag jul 26.12 och trettondagen 6.1 är telefontjänsten stängd.

Det uppstår ofta telefonköer kring årsskiftet. För dem som behöver förmånsdatatjänsten Kelmu när de sköter sina kunders FPA-ärenden är det också bra att beakta att det förekommer ett avbrott i tjänsten. I chatten får samarbetspartnerna råd i allmänna frågor vardagar kl. 9–15.

Telefontjänsten för samarbetspartner – öppettider kring jul och nyår

FPA:s telefontjänst för samarbetspartner är öppen 27–30.12 och 2–5.1.2023 enligt följande:

  • Myndighetslinjen (servicenumret för myndigheter och andra samarbetspartner) kl. 9–15 på numret 020 692 239 
    • I vissa ärenden kan man lämna en begäran om att bli uppringd. Vecka 52 och 1 ringer FPA tillbaka samma dag före kl. 16. Den här servicen erbjuds ändå i begränsad omfattning för att alla samtal ska hinna skötas. Observera! Det går inte att ringa upp kunden om det telefonnummer som visas i kundens telefon är numret till arbetsplatsens växel.
  • Läkarlinjen kl. 12–15 på numret 020 371 015
    • Läkarlinjen är stängd kl. 23.12.
  • Regionala servicenummer för apoteken kl. 9–16
  • Regionala servicenummer i ärenden som gäller utkomststöd, avsedda för socialväsendet och serviceproducenter kl. 9–12
    • I brådskande fall nås servicenumren kl. 9–16.

Kontrollera på fpa.fi när telefontjänsten är öppen.

Avbrott i förmånsdatatjänsten Kelmu före årsskiftet

Förmånsdatatjänsten Kelmu är tillfälligt ur bruk 29–31.12.2022. 

I Kelmu kan den som sköter en kunds ärenden till exempel kontrollera uppgifter om kundens förmåner. Med den nya funktionen Skicka dokument (Lähetä asiakirja) kan en anställd inom socialservicen på kundens begäran skicka handlingar som hänför sig till det grundläggande utkomststödet till FPA.

Om du arbetar inom ett välfärdsområde eller i en kommun och har problem med inloggningen eller inte får fram någon uppgift ska du först kontrollera om du har den Suomi.fi-fullmakt som behövs. Läs anvisningarna: 

I andra problemsituationer som gäller Kelmu kan du kontakta FPA:s kundsupport per e-post på adressen tekniikkatuki@kela.fi. 

Samarbetspartner kan även boka tid för sin kund 

FPA:s samarbetspartner kan boka tid för sina kunder på nätet eller per telefon, exempelvis om kundens situation är komplicerad eller om kunden har många ärenden som behöver redas ut. Läs mer om att boka tid för din kund.

Vi önskar våra samarbetspartner en fridfull jul och ett gott nytt år 2023!

Läs mer

Senast ändrad 30.12.2022