Apoteksmeddelande 13-2022: Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2023 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2023

Publicerad 21.12.2022

Apoteksmeddelande 13/2022

År 2023 är årssjälvrisken 592,16 euro. Det görs inte någon indexjustering av årssjälvrisken för läkemedelskostnader år 2023 så beloppet är det samma som år 2022.

Om årssjälvrisken överskrids, har kunden rätt till tilläggsersättning. Apoteket får uppgift om att årssjälvrisken har överskridits när kunden köper ett läkemedel, och kunden får tilläggsersättningen genast på apoteket.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 5.1.2023