Apoteksmeddelande 3-2023: Läkemedelsutbytet av inhalationsläkemedel utvidgas 1.4.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Läkemedelsutbytet av inhalationsläkemedel utvidgas 1.4.2023

Publicerad 23.3.2023

Apoteksmeddelande 3/2023

Inhalationsläkemedel som används för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom ingår från 1.4.2023 i större utsträckning än tidigare i systemet med läkemedelsutbyte. Samtidigt upptas i samma referensprisgrupp sådana förpackningar av de utbytbara inhalationsläkemedlen som innehåller en inhalator eller ett fodral och bruksförpackningar utan inhalator eller fodral. Med andra ord upptas i samma referensprisgrupp utbytbara inhalationsläkemedel oberoende av om det är fråga om en s.k. start- eller bruksförpackning. Ändringen grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackningsstorlekars motsvarighet i en referensprisgrupp (finlex.fi)

Läkemedelsutbyte av inhalationsläkemedel som används för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom görs enligt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) (fimea.fi)

Fimea har instruerat apoteken om goda tillvägagångssätt vid utbyte av inhalationsläkemedel (fimea.fi). Enligt Fimeas styrningsbrev ska apoteken när de lämnar ut utbytbara inhalationsläkemedel försäkra sig om att den som använder läkemedlet har en lämplig inhalator för dosering av läkemedlet.

Från 1.4.2023 förses bruksförpackningarna i läkemedelsdatabasen med tilläggsuppgiften ”Vid byte av läkemedel ska du försäkra dig om att inhalatorn och bruksförpackningen är kompatibla.” Informationen kommer att läggas till för de preparat som har separata förpackningar med inhalator och bruksförpackningar utan inhalator.

Om det råder oklarhet om läkemedelsanvändaren redan tidigare har fått rätt inhalator eller om inhalatorn fortfarande har hållbarhetstid kvar, kan hen få en förpackning som innehåller en inhalator vid läkemedelsutbytet. Om det på riksnivå inte finns tillgång till förpackningar som innehåller en inhalator som säljs till referenspris eller ett förmånligare pris ska man följa sjukförsäkringsanvisningarna för apoteken gällande problem med tillgången. Man kan göra på samma sätt i en situation där det inte finns något preparat tillgängligt som säljs till referenspris eller ett förmånligare pris som är godkänt för användning i användarens åldersgrupp. I ovannämnda situationer meddelar apoteket FPA orsaken till varför koden för problem med tillgången har använts. Orsaken anges under tilläggsuppgifter på receptet.

Exempel

En 12-årig kund har blivit ordinerad preparat A, vars pris överstiger referenspriset. Till samma referenspris säljs endast preparat B, men det är endast godkänt för användning av patienter över 18 år. Det förmånligaste preparatet som lämpar sig för kunden är preparat A som också är godkänt för användning av patienter som är 12 år. Kunden expedieras preparat A med koden för problem med tillgången. För FPA ska i tillläggsuppgifterna för receptet skrivas t.ex. ”Förmånligaste preparatet som är lämpligt för en patient under 18 år.”

Enligt Fimeas styrningsbrev ska läkemedelsförskrivaren kontaktas om en konsultation på apoteket visar att läkemedelsanvändaren trots rådgivning inte kan använda den nya utbytbara inhalatorn på rätt sätt.  

Enligt sjukförsäkringsanvisningarna för apoteken lämnar apoteket i oklara fall ut läkemedlet utan ersättning och anvisar kunden att söka ersättning hos FPA.

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Läs mer

Senast ändrad 29.3.2023