Apoteksmeddelande 4-2023: Förfarande vid produktfel: de preparat som lämnas ut i stället prissätts utan FPA:s kostnadsansvar | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Förfarande vid produktfel: de preparat som lämnas ut i stället prissätts utan FPA:s kostnadsansvar

Publicerad 17.5.2023

Apoteksmeddelande 4/2023 

Fimea meddelar på sin webbplats att innehavaren av försäljningstillståndet för Emerade-adrenalinpennor återkallar preparatet som en försiktighetsåtgärd. FPA påminner att ett ersättande preparat vid produktfel ska prissättas för kunden utan FPA:s kostnadsansvar.

Enligt Fimeas meddelande ska läkemedelsanvändare som har en Emerade-penna (oberoende av styrka eller parti) returnera pennan till apoteket. För att patienten ska få ett ersättande preparat krävs att den behandlande läkaren har skrivit ut ett recept för det ersättande preparatet.

När kunden återlämnar en Emerade-adrenalinpenna och får ett annat preparat i stället kan kunden varken få FPA-ersättning eller använda FPA:s betalningsförbindelser i anslutning till det grundläggande utkomststödet. I sådana här situationer ska kunden inte heller ges en kalkyl. Om kunden ändå absolut vill ha en kalkyl ska man i den tydligt anteckna att kunden inte själv har betalat läkemedelsinköpet. Till exempel: Kunden har betalat 0 euro.

Vid produktfel hör kostnadsansvaret till läkemedelsföretaget och kunden ska få den produkt som lämnats ut i stället utan kostnad. FPA betalar inte onödiga kostnader som beror på ett produktfel i preparatet. 

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 1.6.2023