Apoteksmeddelande 6-2023: Giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel  

Publicerad 5.10.2023

Apoteksmeddelande 6/2023

Giltighetstiden för samtliga recept på biologiska läkemedel (biologiska originalpreparat och biosimilarer) som har förskrivits från och med 1.1.2023 är ett år.

Ändringen i social- och hälsovårdsministeriets förordning (1088/2010, 16 §) har inte hunnit införas i alla datasystem. I recept på biologiska läkemedel som sparats med hjälp av gamla datasystem anges som giltighetstid felaktigt 2 år. 

THL publicerade ett meddelande om detta 29.9.2023. Fimea informerade apoteken och apotekarna om detta per e-post 5.10.2023. 

DP-kod i fältet för tilläggsinformation på receptet

När 2 år anges som giltighetstid för ett recept på ett biologiskt läkemedel och det inte har gått mer än två år sedan receptet utfärdades, kan ett biologiskt läkemedel vid behov lämnas ut. I enlighet med meddelandet från THL ska dessa avvikelser dokumenteras på apoteken så som Fimea instruerat. I det fält för tilläggsinformation på receptet som förmed-las till FPA ska man i samband med recepthanteringen anteckna koden DP samt kortfattat orsaken till avvikelsen: DP biologiskt läkemedel, föråldrat recept. DP-koden och orsaken till avvikelsen kan inte läggas till i efterhand i uppgifter om inköp som redan har förmedlats till FPA. 

Tillagd 23.11.2023: Enligt uppgifter från Fimea kan i samband med undantagsförfarandet läkemedel utifrån DP-märkning expedieras i normala mängder (3 månader/dyra läkemedel: 1 månad) förutsatt att respektive läkemedelsmängd finns kvar i receptet. I dessa situationer tillämpas inte punkt 4.5. ’Avvikelse från receptets giltighetstid’ i Fimeas föreskrift om expediering av läkemedel.

De uppdaterade sjukförsäkringsanvisningarna för apotek publiceras senare.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

 

Senast ändrad 23.11.2023