MittKanta görs om – testa att förnya ett recept och ge din respons  | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

MittKanta görs om – testa att förnya ett recept och ge din respons 

Publicerad 30.10.2023

MittKanta förnyas etappvis från och med hösten 2023. Användarnas åsikter tas aktivt i beaktande när tjänsten utvecklas. Receptärendena är de första som kan skötas i den nya tjänsten. 

MittKanta är en riksomfattande webbtjänst där var och en kan se sina hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel läkarens anteckningar och diagnoser. I MittKanta kan användaren dessutom till exempel begära att få ett recept förnyat. 

I nya MittKanta satsar vi på ett begripligt språk och på att tjänsten ska vara lätt att använda och ha en tydlig layout. Under en övergångsperiod används den gamla och den nya tjänsten parallellt.

Enklare att sköta ärenden i nya MittKanta

Precis som tidigare loggar man in i nya MittKanta på adressen kanta.fi. Efter inloggningen i tjänsten kan användaren gå till den nya versionen av MittKanta. Från och med den 25 oktober 2023 kan man bläddra i sina recept i nya MittKanta och begära att recept förnyas inom hälso- och sjukvården. Fler delar av den nya tjänsten kommer att bli tillgängliga senare under 2023, och utvecklingsarbetet fortsätter 2024. 

I nya MittKanta är det enklare än tidigare att sköta ärenden. I tjänsten har vi fäst särskild vikt vid ett begripligt språk, en tydlig och modern layout och vid att det ska vara lätt att använda tjänsten. I nya MittKanta har vi satsat på tillgänglighet, och tjänsten är lättare att använda med till exempel skärmläsarprogram. Det är också enklare att läsa uppgifterna om sig själv och påverka hur de används inom social- och hälsovården.

– Vi hoppas att så många som möjligt prövar på nya MittKanta. I utvecklingsarbetet har vi lyssnat på användarna och tagit deras önskemål i beaktande. Vi vill förnya tjänsten tillsammans med MittKanta-användarna och därför är responsen ytterst viktig för oss i de olika faserna av förnyelsen. Utifrån responsen gör vi förbättringar i tjänsten redan under processens gång, säger produktägare Minna Puolanmaa vid Kanta-tjänsterna.

Respons om nya MittKanta kan ges direkt i den nya versionen av tjänsten eller med kundresponsblanketten på kanta.fi.
Den nya och den gamla versionen fungerar parallellt i övergångsskedet

Den gamla versionen av MittKanta finns kvar jämsides med den nya och kan användas som förr, tills den nya tjänsten har fått tillräckligt många funktioner. Den slutliga övergången till den nya MittKanta-tjänsten sker under 2024.

Man kan följa processen på kanta.fi och i Kanta-tjänsternas kanaler i de sociala medierna Facebook, LinkedIn och X.

MittKanta i korthet

MittKanta är en riksomfattande webbtjänst för allmänheten och utgör en del av FPA:s samlade Kanta-tjänster. I MittKanta kan var och en granska sina hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom patientuppgifter som antecknats inom hälso- och sjukvården, recept och laboratorieresultat.

Det går också att begära förnyelse av recept samt lämna ett livstestamente och donationsvilja i MittKanta. Från och med 2023 kommer även uppgifter som antecknats inom socialservicen successivt att visas i MittKanta.

MittKanta är en bekant tjänst för så gott som alla finländare: 2022 gjordes fler än 37 miljoner inloggningar i tjänsten, och den användes av 3,5 miljoner personer. Tjänsten har över en miljon användare varje månad.

Inloggningen till MittKanta finns på adressen kanta.fi. Nätbankskoder eller mobilcertifikat behövs för inloggningen.

Senast ändrad 27.10.2023