Höjningar av pensionerna och handikappförmånerna 2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Höjningar av pensionerna och handikappförmånerna 2024

Publicerad 16.11.2023

Pensionerna och handikappförmånerna höjs med 5,9 procent enligt folkpensionsindexet från 1.1.2024. För att få höjningen behöver kunderna inte göra någonting, utan FPA höjer pensionerna och handikappförmånerna automatiskt.

På grund av indexjusteringen stiger till exempel en ensamståendes fulla folkpension från 732,67 euro till 775,70 euro, garantipensionen med fullt belopp från 922,42 euro till 976,59 euro och grundbeloppet av vårdbidrag för pensionstagare från 78,72 euro till 83,34 euro.

FPA fastställde i oktober poängtalet för folkpensionsindexet från och med 1.1. 2024. Största delen av FPA:s förmåner är bundna till folkpensionsindexet. Regeringen föreslår att alla FPA-förmåner inte ska indexjusteras nästa år. Propositionen gäller dock inte de pensioner och handikappförmåner som betalas av FPA. De höjs på normalt sätt.

Höjningar av pensionerna

År 2024 är beloppet av full folkpension för ensamboende 775,70 euro per månad och för personer i parförhållande 692,54 euro per månad (tidigare 732,67 euro/mån. resp. 654,13 euro/mån.).

Beloppet av full garantipension är 976,59 euro/månad (tidigare 922,42 euro/mån.).

Även i fråga om andra pensioner görs en indexhöjning på 5,9 procent. År 2024 är begynnelsepensionen för en efterlevande make 383,30 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 120,06 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 70,53 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 25,92 euro per månad.

Beloppet av fronttillägg är 146,28 euro per månad och det extra fronttillägget är för ensamboende 300,97 euro per månad och för personer i parförhållande 263,55 euro per månad.

I fortsättningen kan mottagare av sjukpension och garantipension tjäna mer än tidigare utan att sjukpensionen behöver lämnas vilande. Vid sidan av sjukpension kan man år 2024 tjäna 976,59 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappbidragen ökar till följd av indexjusteringar från och med 1.1.2024:

Handikappbidrag för personer under 16 år 

  • handikappbidrag med grundbelopp 108,89 euro per månad (tidigare 102,85 euro/mån.) 
  • handikappbidrag med förhöjt belopp 254,10 euro per månad (tidigare 240 euro/mån.)
  • handikappbidrag med högsta belopp 492,71 euro per månad (tidigare 465,38 euro/mån.)

Handikappbidrag för personer över 16 år

  • handikappbidrag med grundbelopp 108,89 euro per månad (tidigare 102,85 euro/mån.)
  • handikappbidrag med förhöjt belopp 254,10 euro per månad (tidigare 240 euro/mån.)
  • handikappbidrag med högsta belopp 492,71 euro per månad (tidigare 465,38 euro/mån.)

Vårdbidrag för pensionstagare

  • vårdbidrag med grundbelopp 83,34 euro per månad (tidigare 78,72 euro/mån.)
  • vårdbidrag med förhöjt belopp 181,56 euro per månad (tidigare 171,49 euro/mån.)
  • vårdbidrag med högsta belopp 383,92 euro per månad (tidigare 362,62 euro/mån.)
  • veterantillägg 125,79 euro per månad (tidigare 118,81 euro/mån.)

Närmare information för kunder

Senast ändrad 11.12.2023