Apoteksmeddelande 7-2023: Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2024 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2024

Publicerad 11.12.2023

Apoteksmeddelande 7/2023

År 2024 är årssjälvrisken 626,94 euro. 

Om årssjälvrisken överskrids, har kunden rätt till tilläggsersättning. Apoteket får uppgift om att årssjälvrisken har överskridits när kunden köper ett läkemedel, och kunden får tilläggsersättningen genast på apoteket.

I kostnadstaket för läkemedelsersättningar görs en permanent justering för att undvika en betydande höjning av årssjälvrisken - Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader höjs 2024 | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 14.12.2023