Belopp | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beloppet av studielånet

Beloppet av det statsgaranterade studielånet beror på din ålder och var du studerar.

Ändringar i studiepenningen och studielånet

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd. Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

Läs mer om de planerade ändringarna.

De statsgaranterade lånebeloppen fram till 31.7.2024
Studerandeeuro/månad
Under 18 år, annan än högskolestuderande300
Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande650
Högskolestuderande650
Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland)650
Studerande utomlands800
De statsgaranterade lånebeloppen från och med 1.8.2024
Studerandeeuro/månad
Under 18 år, annan än högskolestuderande400
Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande850
Högskolestuderande850
Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland)850
Studerande utomlands1 000

 

Du kan uppskatta beloppet av studiestödet med ett beräkningsprogram. Du behöver inte logga in för att använda programmet.

Läs mer om studielånets belopp om lånet och andra stöd inte räcker till.

Lyfta lån hos banken

Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om studielån. Bekanta dig med bankens studielånsanvisningar till exempel på bankens webbplats. Det är banken som beslutar om lånet ska beviljas.

Du kan i regel lyfta studielånet i två poster under läsåret. I studiestödsbeslutet anges låneposterna och datum då låneposten i fråga tidigast och senast kan lyftas. Dessa datum kan inte ändras. På din bank får du reda på hur låneposterna kan överföras till ditt konto.

Du ser ditt studiestödsbeslut i MittFPA. I MittFPA visas också dina låneuppgifter, till exempel uppgifter om studielån som kan lyftas.

Datum för när studielånet kan lyftas

  • låneposten för höstterminen kan lyftas tidigast 1.8
  • låneposten för vårterminen kan lyftas tidigast 1.1

Du kan i regel lyfta låneposterna också senare under samma läsår (1.8–31.7). Det sista datum då det är möjligt för dig att lyfta lånet ser du i det studiestödsbeslut som du fått eller i MittFPA. Du kan inte lyfta studielån efter den sista uttagsdagen.

Du kan inte heller lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier. Statsgarantin för studielån som du lyft tidigare gäller dock normalt.

I undantagsfall kan du lyfta hela läsårets studielån i en post i följande situationer:

  • Du avlägger din examen utomlands.
  • Du avlägger vetenskapliga påbyggnadsstudier.
  • Du har vuxenutbildningsstöd.
  • Dina studier pågår högst 12 månader.

Om du annullerar ditt studiestöd på förhand kan du inte lyfta sådana låneposter vars uttagningsdatum infaller efter att ditt studiestöd dragits in.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?