Vanliga frågor om studielån | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om studielån

Det lönar sig att ansöka om statsgaranti för studielån samtidigt som man ansöker om studiestöd. En högskolestuderande som har studiepenning beviljas automatiskt statsgaranti för studielån. Man kan också ansöka om statsgaranti senare med ett meddelande om förändringar gällande studiestödet.

Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om studielån. Bekanta dig med bankens studielånsanvisningar till exempel på bankens webbplats. Det är banken som beslutar om lånet ska beviljas.

Det lönar sig att be om en offert på studielån från flera banker eftersom lånevillkoren kan variera från bank till bank. Det är viktigt att bekanta sig med lånevillkoren. Kom överens med banken om bl.a. räntan och när du ska börja amortera på lånet.

I det beslut om studiestöd genom vilket statsgarantin beviljats anges hur mycket studielån man kan lyfta och när det kan lyftas. Du får själv bestämma om dun lyfter hela beloppet eller om ett mindre belopp räcker till. Studielånet ska lyftas det läsår som det beviljats för, i regel före slutet av juli.

Du ser ditt studiestödsbeslut i MittFPA. Där visas också dina låneuppgifter, till exempel uppgifter om studielån som kan lyftas.

Du kan beviljas statsgaranti för studielån om du har studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. Det finns dock situationer där lånegaranti kan beviljas även om du inte får studiepenning. Läs mer om vem kan få studielån.

Om du inte kan få lånegaranti utan studiepenning, kan du dock om du vill annullera och återbetala studiepenningarna (och eventuella bostadstillägg till studiestödet) efter att du har lyft studielånet. Du kan alltså ansöka om studiestöd, lyfta studielånen och därefter annullera och återbetala studiepenningarna (och eventuella bostadstillägg).

Du kan emellertid inte lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier. Statsgarantin för studielån som du lyft tidigare gäller dock normalt.

FPA beviljar statsgaranti för studielån till maximalt belopp. Läs om studielånets maximibelopp.

FPA kan inte bevilja större statsgaranti. Du kan få mera studiestöd om din studietid förlängs exempelvis till att omfatta sommarmånader eller extra studietid. Du kan beviljas större statsgaranti för studieperioder utomlands.

Studielånet och annat studiestöd är avsett för samtliga studiemånader. Tänk på hur du använder ditt studielån. 

Som studerande kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Läs om i vilka situationer du kan ha rätt till utkomststöd.

Om du annullerar studiestöd på förhand kan du inte lyfta studielån eller låneposter för de månader du annullerat, om uttagsdagen infaller efter att ditt studiestöd annullerats eller dragits in.

Exempel. Den första dagen då studielån för vårterminen kan lyftas är den 1 januari.

  • Om du annullerar hela studiestödet eller studiestödsmånader för vårterminen före den 1 januari, kan du inte lyfta studielån för våren eller studielån för de studiestödsmånader som du annullerat.
  • Om du annullerar eller betalar tillbaka hela studiestödet för vårterminen eller studiestödsmånader för vårterminen efter den 1 januari, kan du lyfta alla studielånsposter för våren. Det här är dock möjligt endast om du på förhand har kommit överens om låneuttaget med din bank och om FPA har lämnat uppgifter om statsgarantin till banken. Du kan kontrollera i MittFPA om uppgifterna om statsgarantin har lämnats till banken.

Du kan emellertid inte lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier. Statsgarantin för studielån som du lyft tidigare gäller dock normalt.

Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Studielånet är med andra ord en del av studiestödet och en del av den studerandes grundläggande sociala trygghet. Studielån betraktas som stöd eftersom det är statsgaranterat och omfattar andra sådana förmåner som normala lån inte har.

Till följd av statsgarantin är räntan på studielån lägre än för de flesta andra typer av lån. Jämfört med ett normalt lån omfattar studielån också räntebidrag, möjlighet till betalningsbefrielse och för högskolestuderande dessutom studielånskompensation eller studielånsavdrag.

Riksdagen beslutar om studiestödet och om ändringar i det, inte FPA.

Studier och avlagd examen gynnar både den studerande och samhället; därför har kostnaderna för studierna fördelats mellan den studerande och samhället. Samhället stödjer studier på många sätt. Finland är ett av få länder i världen som har gratis utbildning och ett studiestödssystem som omfattar alla studerande.

Ja, det gör det, men varje studerande avgör själv vad som är bäst utifrån den egna situationen. Det lönar sig att lyfta studielån om pengarna inte räcker till eller om det inte går att kombinera studier och arbete. Många studerande skulle kunna förbättra sin ekonomi och tidsanvändning genom att lyfta lån.

Ett måttligt studielån är inget problem eftersom en examen fortfarande är det bästa skyddet mot arbetslöshet. Om man inte genast hittar en arbetsplats efter att man blivit klar med studierna kan FPA betala räntorna på studielånet i form av räntebidrag i upp till 2,5 år.

Senast ändrad 27.5.2024