Eläkkeensaajan sosiaaliturva

Ulkomailla enintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti oleskelevalla eläkkeensaajalla on oikeus Kelan etuuksiin, koska muuttoa pidetään tilapäisenä. Jos sen sijaan aiot asua yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti ulkomailla, oikeutesi useimpiin Kelan etuuksiin päättyy muuttopäivään. Lue lisää ulkomailla asuvan oikeuksista etuuksiin.

Esimerkki

Marjatta saa Suomesta työeläkettä ja Kelan kansaneläkettä. Marjatan aikuiset lapset asuvat Suomessa ja Marjatan vakituinen osoite on hänen Turun kodissaan. Tämän lisäksi Marjatalla on vapaa-ajanasunto Espanjassa. Marjatta vierailee asunnollaan muutamia kertoja vuodessa enimmillään noin kolmen kuukauden jaksoja. Marjatta ei vietä Espanjassa ikinä yli puolen vuoden ajanjaksoa ja lisäksi hänen vakituinen osoite on Suomessa, jossa hän viettää pääosan ajastaan. Marjatan lapset asuvat myös Suomessa ja hänen eläkkeensä maksetaan Suomesta. Tästä syystä Marjatalla on oikeus Kelan sosiaaliturvaan ja etuuksiin. 

Se, pääsetkö uuden asuinmaasi sosiaaliturvaan, riippuu kyseisen maan lainsäädännöstä. Asia kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Muista myös ilmoittaa ulkomaille muutosta Kelaan.

Jos oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja niin sanotussa kolmannessa maassa eli muualla kuin EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä, asuinmaanasi pidetään sitä maata, jossa pääasiallisesti oleskelet.

Jos taas oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, asuinmaasi määritellään sen perusteella, mihin maahan sinulla on kiinteät siteet. Huomioon otetaan esimerkiksi

  • asumisaika Suomessa ja ulkomailla
  • perhesiteet
  • asumisolosuhteet
  • toistuva oleskelu Suomessa
  • mikä maa maksaa eläkkeesi.

Kun arvioidaan henkilön asuinmaata EU-alueella ja tilanne on tulkinnanvarainen, myös toisen jäsenmaan näkemyksellä on merkitystä.

Sinulla voi olla oikeus joihinkin eläkkeisiin Suomesta vaikka sinulla ei ole oikeutta muihin Kelan etuuksiin.

Lisätietoja