Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva

Sinulla on oikeus etuuksiin työkomennuksesi ajan, jos suomalainen työnantajasi lähettää sinut toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan. Työsuhteesi lähettävään työnantajaan pitää säilyä komennuksen ajan. Sinun pitää myös kuulua Suomen sosiaaliturvaan jo ennen komennusta.

Jos olet kehitysyhteistyöntekijänä ulkomailla, niin hankkeelta, jossa työskentelet, edellytetään, että sen rahoittamiseen käytetään valtion tulo- ja menoarvioon sisältyviä kehitysyhteistyömäärärahoja tai että Suomen valtio muuten osallistuu hankkeeseen kansainvälisen järjestön toiminnan kautta.

EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan lähetettävän työntekijän on haettava yhdessä työnantajan kanssa ennen lähtöä Eläketurvakeskuksesta A1-todistus (etk.fi). Todistuksella osoitat, että sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan komennuksen ajan. Esitä todistus tarvittaessa työskentelymaasi viranomaisille tai yritykselle, joka maksaa palkkasi.

Kela saa tiedon A1-todistuksesta suoraan Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella oikeutesi Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan jatkuu ilman erillistä hakemusta.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Suomen sosiaaliturvaan oikeutetun Kaisan töihin ensin 5 kuukaudeksi Saksaan ja sen jälkeen 2 vuodeksi Italiaan. Kaisa tarvitsee molempia maita varten erillisen A1-todistuksen (etk.fi) Eläketurvakeskuksesta. Kaisa ja hänen työnantajansa eivät saa Kelasta erillistä päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Esimerkki

Arttu asuu Berliinissä ja työskentelee etätyönä suomalaiselle työnantajalle. Koska Arttu asuu vakituisesti Berliinissä ja hän tekee työtä Berliinistä käsin, kuuluu hän tällöin Saksan sosiaaliturvaan. Artun työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea Artun kuulumista Suomen sosiaaliturvaan (A1-todistus (etk.fi) Eläketurvakeskuksesta), jos tästä on erikseen sovittu työnantajan ja Artun kanssa ja hänet on lähetetty työkomennukselle Saksaan. 

Lähetettynä työntekijä muihin maihin

Muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan lähetetty työntekijä, jonka komennus kestää yli 6 kuukautta, on ulkomaantyötä koskevan ilmoituksen perusteella oikeutettu etuuksiin, jos hänellä on jo ennen komennusta ollut oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Kansalaisuudellasi tai sillä, oletko ennen komennusta ollut saman työnantajan palveluksessa, ei ole merkitystä.

Sinulla on oikeus etuuksiin enintään 5 vuoden ajan. Jos olet työskennellyt ulkomailla 5 vuotta, sinun pitää palata Suomeen vähintään 6 kuukaudeksi, jotta sinulla voi olla oikeus Suomen sosiaaliturvaan myös seuraavan ulkomaan komennuksen ajan. 

Jos suomalainen työnantaja palkkaa ulkomailla asuvan, Suomen sosiaaliturvaan oikeutetun henkilön palvelukseensa ulkomailla, työntekijä voi saada Kelan etuuksia enintään 5 vuoden ajan.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Lotan japanilaiseen tytäryhtiöönsä töihin 4 vuodeksi. Lotan oikeus Suomen sosiaaliturvaan säilyy komennuksen ajan, koska näin on ollut myös ennen komennusta ja koska hän käy Suomessa säännöllisesti loma-aikoina. Jos Lotta sen sijaan asuisi pysyvästi Japanissa ja hakisi sieltä töitä samasta tytäryhtiöstä, hän menettäisi oikeutensa Kelan etuuksiin.

Sosiaaliturvasopimusmaahan lähetetty työntekijä kuuluu sopimuksen kattaman sosiaaliturvan osalta Suomen sosiaaliturvaan, vaikka työkomennus kestäisi yli 6 kuukautta. Muu sosiaaliturvasi määräytyy samoin kuin sopimuksettomissa maissa työskentelevien.

Eläketurvakeskus ratkaisee, kuulutko sopimukseen kuuluvien etuuksien osalta Suomen sosiaaliturvaan komennuksesi ajan. Kela puolestaan ratkaisee oikeuden sosiaaliturvasopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus myöntää sinulle lähetetyn työntekijän todistuksen, jolla osoitat oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan. Todistuksella vältyt maksamasta sosiaaliturvamaksuja kahteen maahan.