Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva

Kuulut Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksesi ajan, jos suomalainen työnantaja lähettää sinut toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Työsuhteen lähettävään työnantajaan tulee säilyä komennuksen ajan. Sinun tulee myös kuulua Suomen sosiaaliturvaan jo ennen komennusta.

EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin lähetettävän työntekijän on haettava yhdessä työnantajan kanssa ennen lähtöä A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Todistuksella osoitat, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan komennuksen ajan. Esitä todistus tarvittaessa työskentelymaasi viranomaisille tai yritykselle, joka maksaa palkkasi.

Kela saa tiedon A1-todistuksesta suoraan Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella oikeutesi Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan jatkuu ilman erillistä hakemusta. Saat Kelasta ilmoituksen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan Kaisan töihin ensin 5 kuukaudeksi Saksaan ja sen jälkeen 2 vuodeksi Italiaan. Kaisa tarvitsee molempia maita varten erillisen A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta. Kaisa ja hänen työnantajansa eivät saa Kelasta erillistä päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Lähetettynä työntekijä muihin maihin

Muuhun kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin enintään 1 vuodeksi lähetettävä työntekijä kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Et tarvitse hakemusta, mutta ulkomailla olosta on kuitenkin ilmoitettava Kelaan.

Lähetetyn työntekijän, jonka komennus kestää yli 1 vuoden, on haettava Suomen sosiaaliturvaan kuulumista vuoden kuluessa ulkomaille lähdöstä tai edellisen päätöksen päättymisestä. Kuulut Suomen sosiaaliturvaan, jos olet välittömästi ennen komennusta kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ja sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Kansalaisuudellasi tai sillä, oletko ennen komennusta ollut saman työnantajan palveluksessa, ei ole merkitystä.

Saat päätöksen sosiaaliturvaan kuulumisesta ensin enintään 5 vuodeksi. Päätöstä voidaan jatkaa vielä toiset 5 vuotta, jos sinulla edelleen on kiinteät siteet Suomeen. Jos olet työskennellyt ulkomailla 10 vuotta, sinun tulee palata Suomeen vähintään 1 vuodeksi, jotta sinulle voidaan antaa uusi myönteinen vakuuttamispäätös ulkomaan komennusta varten.

Jos suomalainen työnantaja palkkaa ulkomailla asuvan, Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan henkilön palvelukseensa ulkomailla, Kela voi hakemuksesta päättää, että työntekijä kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Suomalaisen työnantajan ulkomaiseen tytär-, sisar- tai emoyritykseen palkkaama työntekijä ei kuitenkaan kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Lotan yrityksen japanilaiseen tytäryhtiöön töihin 4 vuodeksi. Lotta säilyttää oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan komennuksen ajan, koska hän on kuulunut siihen myös ennen komennusta ja koska hän käy Suomessa säännöllisesti loma-aikoina. Jos Lotta sen sijaan asuisi Japanissa ja hakisi sieltä töitä samasta tytäryhtiöstä, hän ei enää kuuluisi Suomen sosiaaliturvaan. Hän menettäisi oikeutensa Kelan etuuksiin.

Sosiaaliturvasopimusmaahan lähetetty työntekijä kuuluu sopimuksen kattaman sosiaaliturvan osalta Suomen sosiaaliturvaan, vaikka työkomennus kestäisi yli 1 vuoden. Muu sosiaaliturvasi määräytyy samoin kuin sopimuksettomissa maissa työskentelevien.

Eläketurvakeskus ratkaisee, kuulutko sopimukseen kuuluvien etuuksien osalta Suomen sosiaaliturvaan komennuksesi ajan. Kela puolestaan ratkaisee oikeuden sosiaaliturvasopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus myöntää sinulle lähetetyn työntekijän todistuksen, jolla osoitat kuuluvasi Suomen sosiaaliturvaan. Todistuksella vältyt maksamasta sosiaaliturvamaksuja kahteen maahan.