Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva

Ulkomailla lyhytaikaisesti oleskeleva voi yleensä saada Kelan etuuksia, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Opiskelijana tai tutkimustyötä ulkomailla tehdessäsi sinulla on kuitenkin oikeus Kelan etuuksiin pidempään. Tämä edellyttää, että olet ollut oikeutettu Kelan etuuksiin jo ennen ulkomaan opintoja tai tutkimustyötä. Lisäksi opiskelun pitää olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa. Ilmoita Kelaan lähdöstäsi.

Esimerkki

Suomalainen Helsingin yliopistossa opiskeleva Nelli lähtee vaihto-opiskelijaksi 9 kuukaudeksi San Franciscoon Yhdysvaltoihin. Nelli on opiskelijana oikeutettu Kelan asumisperusteisiin etuuksiin. Päätoiminen opiskelija voi kuulua Kelan sosiaaliturvaan myös yli kuuden kuukauden ulkomailla opiskelun ajan. 

Tutkimustyönä pidetään apurahoin tehtävää, tohtorin tutkinnon jälkeistä työtä. Jos tutkija rahoittaa tutkimus- tai taiteellisen työnsä jotenkin muuten kuin MYEL-vakuutetulla apurahalla, pitää hänen ulkomailla tekemänsä tutkimus- tai taiteellisen työn olla päätoimista, jotta oikeus Kelan etuuksiin säilyy ulkomailla oleskelun aikana.

EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa opintojen ohessa työskentelevällä on yleensä oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan. Et voi yleensä samanaikaisesti saada Kelan etuuksia. Muista aina ilmoittaa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tekemästäsi työstä Kelaan.

EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja Ison-Britannian ulkopuolella opintojen tai tutkimustyön ohessa työskentelevällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin.

Voit saada Kelan etuuksia niin kauan, kun opiskelusi, tutkimustyösi tai taiteellinen työsi ulkomailla on päätoimista.

Apurahansaajat

Jos saat EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa tapahtuvaa tutkimustyötä tai jatko-opintoja varten suomalaista apurahaa tai olet MYEL-vakuutettu, sinun on haettava apurahatyöskentelyn ajalle Eläketurvakeskuksesta A1-todistusta (etk.fi) ja päätöstä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Sosiaaliturvasopimusmaassa tutkimustyötä tekevän tai jatko-opintoja suorittavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan edellyttää työskentelymaan viranomaisten suostumusta.

Ilmoita Kelaan, jos saat Suomesta apurahaa tai teet tutkimus- tai taiteellista työtä yli 6 kuukauden ajan muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa Britanniassa. Apurahatyöskentelyn ajaksi sinun pitää ottaa MYEL-vakuutus.

Esimerkki

Miika on tutkija suomalaisessa yliopistossa. Hän saa 8000 euron apurahan 12 kuukaudeksi yksityiseltä suomalaiselta säätiöltä Buenos Airesissa Argentiinassa tehtävää väitöskirjatyötä varten. Apurahansaajana Miikan tulee hakea Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) MYEL-eläkevakuutusta (mela.fi). Tällöin Miikalla on apurahatyöskentelyn ajan oikeus myös Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Miikan tulee ilmoittaa Kelaan yli 6 kuukautta kestävästä apurahatyöskentelystä ulkomailla, kun työskentely tapahtuu muussa kuin EU-alueen maassa. Sosiaaliturvasopimusmaassa (mm. USA, Kanada, Etelä-Korea, Israel) tapahtuvan tutkimus- tai muun apurahatyön osalta säännöt ja menettelyt vaihtelevat maakohtaisesti. 

Lue lisää