Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva

Ulkomailla lyhytaikaisesti oleskeleva voi yleensä saada Kelan etuuksia, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Opiskelijana tai tutkimustyötä ulkomailla tehdessäsi sinulla on kuitenkin oikeus Kelan etuuksiin pidempään. Tämä edellyttää, että olet ollut oikeutettu Kelan etuuksiin jo ennen ulkomaan opintoja tai tutkimustyötä. Lisäksi opiskelun pitää olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa. Ilmoita Kelaan lähdöstäsi.

Tutkimustyönä pidetään apurahoin tehtävää, tohtorin tutkinnon jälkeistä työtä. Jos tutkija rahoittaa tutkimus- tai taiteellisen työnsä jotenkin muuten kuin MYEL-vakuutetulla apurahalla, pitää hänen ulkomailla tekemänsä tutkimus- tai taiteellisen työn olla päätoimista, jotta oikeus Kelan etuuksiin säilyy ulkomailla oleskelun aikana.

 EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä opintojen ohessa työskentelevällä on yleensä oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan. Et voi yleensä samanaikaisesti saada Kelan etuuksia. Muista aina ilmoittaa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tekemästäsi työstä Kelaan.

EU- ja Eta-maiden sekä Sveitsin ulkopuolella opintojen tai tutkimustyön ohessa työskentelevällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin.

Voit saada Kelan etuuksia niin kauan, kun opiskelusi, tutkimustyösi tai taiteellinen työsi ulkomailla on päätoimista.

Apurahansaajat

Jos saat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tapahtuvaa tutkimustyötä tai jatko-opintoja suomalaista apurahaa tai olet MYEL-vakuutettu, sinun on haettava apurahatyöskentelyn ajalle Eläketurvakeskuksesta A1-todistusta ja päätöstä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Sosiaaliturvasopimusmaassa tutkimustyötä tekevän tai jatko-opintoja suorittavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan edellyttää työskentelymaan viranomaisten suostumusta.

Ilmoita Kelaan, jos saat Suomesta apurahaa tai teet tutkimus- tai taiteellista työtä yli 6 kuukauden ajan muualla kuin EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä. Apurahatyöskentelyn ajaksi sinun pitää ottaa MYEL-vakuutus.

Lue lisää