Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva

Ulkomailla opiskeleva tai tutkimustyötä tekevä kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 1 vuoden ajan. Ilmoita Kelaan lähdöstäsi. Jos päätoimiset opinnot tai tutkimustyö ulkomailla kestävät yli 1 vuoden, voi hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan yli 1 vuoden kestävien opintojen tai tutkimustyön ajan, jos olet kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ennen ulkomaille muuttoa ja sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Opiskelun tulee lisäksi olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa.

Tutkimustyönä pidetään apurahoin tehtävää, tohtorin tutkinnon jälkeistä työtä. Jos saat työstäsi palkkaa, kuulut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvaan. Jos sinua ei rinnasteta työntekijään, voit edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä opintojen ohessa työskentelevä kuuluu yleensä työskentelymaan sosiaaliturvaan. Et voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Huomaa, että EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella opintojen ohessa työskentelevä kuuluu yleensä edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Muista aina ilmoittaa ulkomailla tekemästäsi työstä Kelaan.

Voit saada Kelasta päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ensin enintään 5 vuodeksi. Päätöstä voidaan jatkaa toiset 5 vuotta. Jos olet opiskellut tai toiminut tutkijana päätoimisesti ulkomailla 10 vuotta, sinun tulee palata Suomeen vähintään 1 vuodeksi, jotta sinulle voidaan antaa uusi myönteinen päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomailla oleskelun aikana.

Apurahansaajat

Jos saat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tapahtuvaa tutkimustyötä tai jatko-opintoja varten maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettavaa suomalaista apurahaa, sinun on haettava apurahatyöskentelyn ajalle Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista ja A1-todistusta Eläketurvakeskukselta.

Sosiaaliturvasopimusmaassa tutkimustyötä tekevän tai jatko-opintoja suorittavan kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan edellyttää työskentelymaan viranomaisten suostumusta.

Hae sosiaaliturvaan kuulumista Kelasta, jos saat Suomesta apurahaa ja teet tutkimustyötä yli 1 vuoden ajan EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolella. Apurahasi tulee olla maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettu. Toimi samoin, jos lähdet harjoittamaan taiteellista toimintaa.

Lue lisää