Perheenjäsenen sosiaaliturva ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perheenjäsenen sosiaaliturva

Perheenjäsenenä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Myös alle 18-vuotiaita omia lapsia, adoptiolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia pidetään perheenjäseninä. Avopuoliso voidaan katsoa perheenjäseneksi, kun puolisot ovat asuneet yhdessä 6 kuukautta.

Lähetetyn työntekijän, virkamiehen, kehitysyhteistyöntekijän, opiskelijan tai tutkijan mukana ulkomaille seuraava, samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin, vaikka ulkomailla olo kestää yli 6 kuukautta.

Suomen sosiaaliturvaan voivat ulkomailla olla oikeus vain sellaisilla perheenjäsenillä, joilla on ollut se jo ennen muuttoa. Sääntö ei koske ulkomailla syntyviä lapsia.

EU- ja Eta-maat, Sveitsi ja Iso-Britannia

EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan muuttavilla perheenjäsenillä on yleensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos sillä henkilöllä, jonka vuoksi ulkomaille muutettiin, on siihen oikeus. Jos kuitenkin aloitat työskentelyn, sosiaaliturvasi määräytyy työnteon perusteella, eikä sinulla siis voi olla oikeutta sosiaaliturvaan perheenjäsenenä. Tällöin sinulla on yleensä oikeus työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos työsi täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset. Jos aloitat työskentelyn, ilmoita asiasta Kelaan.

Esimerkki

Suomalainen Annika on töissä Saksassa lähetettynä työntekijänä. Hän solmii avioliiton saksalaisen miehen kanssa. Vaikka Annikalla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, hänen miehellään ei voi olla oikeutta, koska hän ei ole asunut Suomessa ennen Annikan ulkomaille muuttoa.

Sinulla saattaa olla ensisijainen oikeus sairaanhoitoon ja perhe-etuuksiin työskentelyvaltiosta (toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi), vaikka sinulla olisikin tilapäisen ulkomailla oleskelun ajan oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Selvitä aina etukäteen Kelasta tai työskentelyvaltiosi sosiaaliturvalaitoksesta, mistä maasta sinulle maksetaan kyseisiä etuuksia.

Muut maat

Perheenjäsenenä EU- ja Eta-maiden, Sveitsin tai Ison-Britannian ulkopuolelle muuttavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä oleskelun keston perusteella. Jos ulkomailla oleskelusi kestää korkeintaan 6 kuukautta, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan.

Muista ilmoittaa ulkomaille muutosta varsinkin, jos sinulle maksetaan Kelan etuuksia.

Esimerkki

Suomalaisen Saaran puoliso aloittaa viiden kuukauden työkomennuksen suomalaisen arkkitehtitoimiston tytäryhtiössä New Yorkissa. Saara muuttaa hänen mukanaan Yhdysvaltoihin. Saaralla on edelleen oikeus Kelan asumisperusteisiin etuuksiin, sillä ulkomailla oleskelun kesto on alle kuusi kuukautta. Muun muassa lähetettyjen työntekijöiden, opiskelijoiden ja apurahansaajien perheenjäsenillä on edelleen oikeus Kelan asumisperusteisiin etuuksiin myös yli kuuden kuukauden ulkomailla oleskelun ajan. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021