Perheenjäsenen sosiaaliturva

Perheenjäsenenä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Myös alle 18-vuotiaita omia lapsia, adoptiolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia pidetään perheenjäseninä. Avopuoliso voidaan katsoa perheenjäseneksi, kun puolisot ovat asuneet yhdessä 6 kuukautta.

Lähetetyn työntekijän, virkamiehen, lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijän, opiskelijan tai tutkijan mukana ulkomaille seuraava, samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi kuulua hakemuksesta Suomen sosiaaliturvaan myös silloin, jos ulkomailla olo kestää yli 1 vuoden. Samaan aikaan ei voi kuulua työskentelyn perusteella asuinmaan sosiaaliturvaan. Siteiden Suomeen tulee olla kiinteät.

Suomen sosiaaliturvaan voivat ulkomailla kuulua vain sellaiset perheenjäsenet, jotka ovat kuuluneet siihen jo ennen muuttoa. Sääntö ei koske ulkomailla syntyviä lapsia.

EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttavat perheenjäsenet kuuluvat yleensä Suomen sosiaaliturvaan, jos se henkilö, jonka vuoksi ulkomaille muutettiin, kuuluu siihen. Jos kuitenkin aloitat työskentelyn, sosiaaliturvasi määräytyy työnteon perusteella, etkä voi siis kuulua sosiaaliturvaan perheenjäsenenä. Tällöin kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos työsi täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset. Jos aloitat työskentelyn, ilmoita asiasta Kelaan.

Esimerkki

Suomalainen Annika on töissä Saksassa lähetettynä työntekijänä. Hän solmii avioliiton saksalaisen miehen kanssa. Vaikka Annika kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, hänen miehensä ei voi kuulua siihen, koska hän ei ole asunut Suomessa ennen Annikan ulkomaille muuttoa.

Sinulla saattaa olla ensisijainen oikeus sairaanhoitoon ja perhe-etuuksiin työskentelyvaltiosta (toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi), vaikka kuuluisitkin tilapäisen ulkomailla oleskelun ajan Suomen sosiaaliturvaan. Selvitä aina etukäteen Kelasta tai työskentelyvaltiosi sosiaaliturvalaitoksesta, mistä maasta sinulle maksetaan kyseisiä etuuksia.

Perheenjäsenenä EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelle muuttavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä oleskelun keston perusteella. Jos ulkomailla oleskelusi kestää enintään 1 vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Voit tehdä vähäistä tai lyhytaikaista työtä menettämättä perheenjäsenenä oikeuttasi Suomen sosiaaliturvaan.

Muista aina hakea päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta.