Työnhakijan sosiaaliturva

Työnhaku ulkomailta

Työtön työnhakija voi lähteä työnhakuun toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin enintään 3 kuukauden ajaksi. Tältä ajalta voi saada saman suuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä sinulle Suomessa maksettaisiin.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassasi 7 päivän kuluessa.  Ota mukaasi Kelan tai työttömyyskassan myöntämä todistus oikeudesta työttömyysturvaan (lomake U2). Jos löydät 3 kuukauden kuluessa töitä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Ilmoita työn saamisesta Kelaan.

Jos et löydä töitä, sinun on palattava Suomeen 3 kuukauden määräajan puitteissa, jotta voit edelleen saada suomalaista työttömyysturvaa. Jos jäät ulkomaille yli 3 kuukaudeksi, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, onko asuminen ulkomailla tilapäistä vai vakinaista. Jos kyse on vakinaisesta, yli 6 kuukautta kestävästä muutosta ulkomaille, oikeutesi etuuksiin Suomesta päättyy.

Työnhaku Suomesta tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana

Suomesta töitä hakevalle mutta tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle voidaan maksaa työttömyysetuuksia Suomesta. Tämä edellyttää sitä, että pidät työnhakusi voimassa Suomen TE-toimistossa. Tilapäisenä pidetään enintään 6 kuukauden oleskelua ulkomailla.