Työnhakijan sosiaaliturva

Työnhaku ulkomailta

Työtön työnhakijana voi lähteä työnhakuun toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin enintään 3 kuukauden ajaksi. Tältä ajalta voi saada samansuuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä Suomessa maksettaisiin.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassasi 7 päivän kuluessa.  Ota mukaasi Kelan tai työttömyyskassan myöntämä todistus oikeudesta työttömyysturvaan (lomake U2). Jos löydät 3 kuukauden kuluessa töitä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Ilmoita työnsaannista Kelaan.

Jos et löydä töitä, sinun on palattava Suomeen 3 kuukauden määräajan puitteissa, jotta voit edelleen saada suomalaista työttömyysturvaa. Jos jäät ulkomaille yli 3 kuukaudeksi, oikeutesi muuhun Suomen sosiaaliturvaan kuin työttömyyspäivärahaan ratkaistaan sen perusteella, onko asuminen ulkomailla tilapäistä vai vakinaista. Jos kyse on vakinaisesta muutosta ulkomaille, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy samaan hetkeen kuin oikeutesi työttömyysturvaan on päättynyt.

EU- tai Eta-maiden ulkopuolelle työnhakuun lähtevälle maksetaan työttömyysetuuksia vain tilapäisen oleskelun ajalta. Työnhakusi pitää olla voimassa Suomessa.

Työnhaku Suomesta tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana

Suomesta töitä hakevalle mutta tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle voidaan maksaa työttömyysetuuksia Suomesta. Tämä edellyttää sitä, että pidät työnhakusi voimassa Suomen TE-toimistossa. Tilapäisenä oleskeluna pidetään enintään 1 vuoden oleskelua.