Työnhakijan sosiaaliturva ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työnhakijan sosiaaliturva

Työnhakijana sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin. Oikeuteesi vaikuttaa ulkomailla oleskelun kesto.

Työnhaku ulkomailta

Työtön työnhakija voi lähteä työnhakuun toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin (huom. ei Isoon-Britanniaan) enintään 3 kuukauden ajaksi. Tältä ajalta voi saada saman suuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä sinulle Suomessa maksettaisiin.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassasi 7 päivän kuluessa. Ota mukaasi Kelan tai työttömyyskassan myöntämä todistus oikeudesta työttömyysturvaan (lomake U2). Jos löydät 3 kuukauden kuluessa töitä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Ilmoita työn saamisesta Kelaan.

Jos et löydä töitä, sinun on palattava Suomeen 3 kuukauden määräajan puitteissa, jotta voit edelleen saada suomalaista työttömyysturvaa. Jos jäät ulkomaille yli 3 kuukaudeksi, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, onko asuminen ulkomailla tilapäistä vai vakinaista. Jos kyse on vakinaisesta, yli 6 kuukautta kestävästä muutosta ulkomaille, oikeutesi etuuksiin Suomesta päättyy.

Esimerkki

Noel valmistuu suomalaisesta ammattikorkeakoulusta ja päättää lähteä etsimään työtä Saksasta. Noelilla on mahdollisuus saada kolmen kuukauden ajan työttömyysetuutta Suomesta. Tätä varten Noelin tulee hakea U2-lomaketta Kelasta tai työttömyyskassasta. Jos Noel kolmen kuukauden aikana löytää työtä Saksasta, siirtyy hän tällöin Saksan sosiaaliturvaan. Jos työtä ei kolmessa kuukaudessa löydy, Noelin tulee palata Suomeen säilyttääkseen työttömyysetuutensa.

Työnhaku Suomesta tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana

Suomesta töitä hakevalle mutta tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle voidaan maksaa työttömyysetuuksia Suomesta. Tämä edellyttää sitä, että pidät työnhakusi voimassa Suomen TE-toimistossa. Tilapäisenä pidetään enintään 6 kuukauden oleskelua ulkomailla.