Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva

EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa oleskelevalla työntekijällä tai yrittäjällä on yleensä oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan työskentelyn kestosta tai asuinvaltiosta riippumatta. Pääset työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos työsi täyttää esimerkiksi työaikaa tai palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset. Edellytykset ovat maakohtaisia. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa työskentelevällä on yleensä oikeus samaan sosiaaliturvaan ja etuuksiin kuin työskentelymaan kansalaisilla. Tutustu etuuksien maksamiseen tarkemmin.

Esimerkki

Suomalainen Anna solmii vakituisen työsopimuksen tanskalaisen yrityksen kanssa ja muuttaa Tanskaan. Hänen perheensä asuu kuitenkin edelleen Suomessa. Anna siirtyy Tanskan sosiaaliturvaan, koska hänen työehtonsa täyttävät Tanskassa vaadittavat vähimmäisedellytykset.

Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa työskentelevän työntekijän oikeus Suomen sosiaaliturvaan määräytyy ulkomailla oleskelun keston ja tarkoituksen perusteella. Enintään 6 kuukautta kestävän työskentelyn aikana sinulla on yleensä edelleen oikeus Kelan etuuksiin. Yli 6 kuukautta ulkomailla työskentelevälle ei makseta etuuksia, ellei maksamiselle ole erityistä perustetta, kuten työkomennus ulkomailla.

Jos työskentelet yrittäjänä muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin korkeintaan vuoden ajan. Edellytyksenä on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus. 

EU-alueen ulkopuolella työskennellessäsi sinulla voi samanaikaisesti olla oikeus myös työskentelymaan sosiaaliturvaan, vaikka saisitkin etuuksia Suomesta. Selvitä aina etukäteen työskentelymaan viranomaiselta sosiaaliturvaan kuulumisen edellytykset.

Esimerkki

Ville muuttaa 5 kuukaudeksi töihin Etelä-Afrikkaan. Hänen perheensä muuttaa mukana. Villellä ja hänen perheellään säilyy oikeus Suomen sosiaaliturvaan, koska oleskelu ulkomailla kestää alle 6 kuukautta. Heillä on oikeus niihin Kelan etuuksiin, joita voidaan maksaa ulkomaille. Ulkomaille ei makseta esimerkiksi yleistä asumistukea tai lasten kotihoidon tukea.

Jos Villen perhe sen sijaan muuttaisi Etelä-Afrikkaan vakinaisesti, heidän oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan päättyisi muuttohetkeen.

Sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelevän kannattaa tutustua sosiaaliturvasopimuksiin. Sosiaaliturvasi määräytyy yleensä ulkomailla oleskelun keston ja sopimuksen sisältämien etuuksien perusteella.

Lyhytkestoinen työ ulkomailla

Hyvin lyhyeksi ajaksi tai pienipalkkaiseen työhön lähtevillä (esim. työharjoittelijoilla ja au paireilla) ei välttämättä ole oikeutta työskentelymaan sosiaaliturvaan. Hyvin lyhytaikainen tai pienipalkkainen työ ei yleensä täytä työskentelyn vähimmäisedellytyksiä. Tällaisessa tapauksessa sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin, jos olet ulkomailla enintään 6 kuukautta.

Esimerkki

Markus suorittaa korkeakouluharjoittelun ulkoministeriön palveluksessa Suomen Argentiinan suurlähetystössä Buenos Airesissa. Korkeakouluharjoittelun kesto on kolme kuukautta. Lyhytkestoisessa alle kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa Markuksella on oikeus Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan korkeakouluharjoittelunsa ajan.  

Lue lisää