Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskeleva työntekijä tai yrittäjä kuuluu yleensä työskentelymaan sosiaaliturvaan työskentelyn kestosta tai asuinvaltiosta riippumatta. Pääset työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos työsi täyttää esimerkiksi työaikaa tai palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset. Edellytykset ovat maakohtaisia.

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevällä on yleensä oikeus samaan sosiaaliturvaan ja etuuksiin kuin työskentelymaan kansalaisilla. Tutustu etuuksien maksamiseen tarkemmin.

Esimerkki

Suomalainen Anna solmii vakituisen työsopimuksen tanskalaisen yrityksen kanssa ja muuttaa Tanskaan. Hänen perheensä asuu kuitenkin edelleen Suomessa. Anna siirtyy työskentelymaansa Tanskan sosiaaliturvaan, koska hänen työehtonsa ylittävät Tanskassa vaadittavat vähimmäisedellytykset.

Annan lapsista voidaan maksaa lapsilisää Tanskasta, mutta muilta osin perhe kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Jos Suomeen jäävä isä on työssä Suomessa, lapsilisää voidaan maksaa Tanskan lisäksi myös Suomesta.

Muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevän sosiaaliturvaan kuuluminen määräytyy ulkomailla oleskelun keston ja tarkoituksen perusteella. Enintään 1 vuoden kestävän työskentelyn aikana kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Yli 1 vuoden ulkomailla työskentelevä ei enää kuulu Suomen sosiaaliturvaan ilman erityistä perustetta.

Voit kuulua työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos täytät kyseisen maan edellytykset. Huomaa, ettei kaikissa maissa ole Suomen kaltaista sosiaaliturvajärjestelmää. Selvitä oikeutesi mahdolliseen sosiaaliturvaan kohdemaassa.

Muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevä ja Suomen sosiaaliturvaan kuuluva voi mahdollisesti kuulua samanaikaisesti myös työskentelymaan sosiaaliturvaan. Selvitä aina etukäteen työskentelymaan viranomaiselta sosiaaliturvaan kuulumisen edellytykset.

Esimerkki

Ville muuttaa 9 kuukaudeksi töihin Etelä-Afrikkaan. Hänen perheensä muuttaa mukana. Ville ja hänen perheensä säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan, koska oleskelu ulkomailla kestää alle 1 vuoden. Heillä on siis oikeus niihin Kelan etuuksiin, joita voidaan maksaa ulkomaille. Ulkomaille ei makseta esimerkiksi yleistä asumistukea tai lasten kotihoidon tukea.

Jos Villen perhe sen sijaan muuttaisi Etelä-Afrikkaan vakinaisesti, heidän oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan päättyisi muuttohetkeen.

Sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelevän kannattaa tutustua sosiaaliturvasopimuksiin. Sosiaaliturvasi määräytyy yleensä ulkomailla oleskelun keston ja sopimuksen sisältämien etuuksien perusteella.

Lyhytkestoinen työ ulkomailla

Hyvin lyhyeksi ajaksi tai pienipalkkaiseen työhön lähtevät (esim. työharjoittelijat ja au pairit) eivät välttämättä pääse työskentelymaan sosiaaliturvaan. Hyvin lyhytaikainen tai pienipalkkainen työ ei yleensä täytä työskentelyn vähimmäisedellytyksiä. Tällaisessa tapauksessa voit edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos sinun katsotaan asuvan vakinaisesti Suomessa.