Virkamiehen, diplomaatin ja edustuston työntekijän sosiaaliturva

Virkamiehiä ovat valtion, kunnan tai muiden julkisten työnantajien palveluksessa toimivat henkilöt.

EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevä virkamies kuuluu ulkomailla oleskelun ajan Suomen sosiaaliturvaan ilman aikarajoituksia. Työsopimussuhteiselta virkamieheltä edellytetään sosiaaliturvaan kuulumista jo ennen palvelussuhteen alkamista. Saat Eläketurvakeskukselta A1-todistuksen asemastasi. Työnantajasi hoitaa todistuksen hakemisen.

Diplomaatit ja ulkomaan edustuston työntekijät

Diplomaatteja ovat Suomen ulkomaan edustustoissa lähetettyinä työskentelevät henkilöt. Jos olet Suomen valtion palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja kuulut lähetettyyn henkilöstöön, kuulut aina Suomen sosiaaliturvaan ilman aikarajoituksia.

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sijaitsevan Suomen ulkomaanedustuston työntekijä kuuluu työskentelyvaltion sosiaaliturvaan. Et kuulu Suomen sosiaaliturvaan, koska sinua ei ole lähetetty töihin Suomesta.

Kuulut aina Suomen sosiaaliturvaan koko ulkomaankomennuksen ajan, jos työskentelet:

  • muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
  • Suomen valtion palveluksessa
  • ulkomaan edustustossa lähetettyyn henkilöstöön kuuluvana Suomen kansalaisena.

Sillä, oletko kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ennen palvelussuhteen alkamista, ei ole merkitystä. Ulkomaan edustuston paikalta palkattuun henkilöstöön kuuluvat Suomen kansalaiset ja muut Suomen valtion palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan vain silloin, jos he ovat kuuluneet siihen välittömästi ennen palvelussuhteensa alkamista.

Sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelevä virkamies kuuluu yleensä sopimuksen kattamien etuuksien osalta Suomen sosiaaliturvaan riippumatta siitä, kauanko ulkomailla oleskelu kestää. Oikeutesi muuhun sosiaaliturvaan määräytyy samoin kuin sopimuksettomien maiden osalta.