Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering är ett bra alternativ om du på grund av en sjukdom och din helhetssituation behöver individuellt stöd av en arbetstränare för att välja arbetsuppgift, yrkesområde eller studieinriktning. Vid behov hjälper arbetstränaren dig också att söka ett avlönat arbete eller att bli yrkesutövare eller företagare.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering -serviceproducenter

Serviceproducenter

Tre alternativa servicelinjer

Det finns 3 alternativa servicelinjer inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering: arbetsprövning, arbetsträning samt arbetsprövning och arbetsträning. FPA hjälper dig att välja den servicelinje som lämpar sig bäst för ditt rehabiliteringsbehov.

Rehabiliteringen genomförs enligt dina individuella mål. Rehabiliteringen kan också omfatta några dagar med gruppverksamhet om det stöder dina mål. Avsikten är att ordna rehabiliteringen inom din pendlingsregion så nära ditt hem som möjligt. Behandlingen av din sjukdom ska ha kommit så långt att du kan förbinda dig att arbeta på arbetsplatsen.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är ett bra alternativ om ditt mål är att försäkra dig om att din karriärplan, en viss studieinriktning eller ett konkret arbetsmål lämpar sig för dig. Du prövar då på att arbeta på en arbetsplats du själv väljer. Du får stöd av en arbetstränare för att välja yrkesområde, studieinriktning eller arbetsuppgift och försäkra dig om att valet är lämpligt för dig.

Arbetsprövningen pågår 3–6 månader och kan förlängas i form av arbetsträning.

Arbetsträning

Om du behöver stöd för att söka arbete och ditt mål är att få ett avlönat arbete är arbetsträning ett bra alternativ. Arbetsträningen kan hjälpa dig att hitta en arbetsplats, få arbete på den öppna arbetsmarknaden och ingå ett avlönat anställningsförhållande. Du kan också sysselsätta dig som företagare eller yrkesutövare.

Arbetsträningen pågår 3–21 månader.

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning passar dig om du behöver mycket stöd av en arbetstränare för att precisera dina karriärmål och hitta yrkesområden och arbetsbeskrivningar som motsvarar din arbetsförmåga.

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning börjar som arbetsprövning där du får stöd av en arbetstränare för att göra upp en karriärplan och välja bransch samt för att försäkra dig om att arbetet i branschen lämpar sig för dig. Efter arbetsprövningen fortsätter rehabiliteringen i form av arbetsträning där du får stöd när du söker ett avlönat arbete inom den bransch du önskar och när du övergår till avlönat arbete. Du kan också sysselsätta dig som företagare eller yrkesutövare.

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning pågår 6–26 månader.

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Läs mer

Senast ändrad 16.1.2024