FPA har avbrutit upphandlingen av ett förmedlingssystem för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

FPA har avbrutit upphandlingen av ett förmedlingssystem för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 22.9.2023

I augusti beslöt FPA att avbryta upphandlingen av ett nytt förmedlingssystem för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Orsaken till avbrottet är att det behöver göras en precisering i upphandlingen. En ny anbudsförfrågan publiceras våren 2024.

FPA avbröt upphandlingen av ett förmedlingssystem för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning 14.8.2023. Förmedlingssystemet används vid förmedling av tolkning för personer med funktionsnedsättning. Orsaken till avbrottet är att upphandlingen kommer att preciseras.

Enligt den ursprungliga planen var målet att införa ett nytt förmedlingssystem för tolktjänsten i början av år 2025. Eftersom upphandlingen avbröts har tidtabellen ändrats, och målet är nu inställt på år 2027.

FPA publicerar en förhandsannons om den nya upphandlingen och inleder en marknadsdialog med leverantörerna före utgången av detta år. Anbudsförfrågan publiceras våren 2024.

Privatpersoner har för första gången möjlighet att använda förmedlingssystemet

Det nya förmedlingssystemet kommer att betjäna en bredare grupp av kunder än tidigare. Utöver de anställda på FPA, tolkar och företag inom tolkningsbranschen ska även kunder som har en hörselnedsättning, en syn- och hörselnedsättning eller en talstörning själva kunna använda systemet i fortsättningen. Också personer som sköter ärenden för någon annans räkning kommer i fortsättningen att ha möjlighet att använda förmedlingssystemet.

I det nya förmedlingssystemet kan kunden själv beställa tolkning, göra ändringar i sina beställningar eller ta bort dem. Det är fortsättningsvis Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som förmedlar tolkar för kundernas beställningar.

FPA har ordnat tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning sedan hösten 2010. Tolktjänsten är avsedd för personer som har en hörselnedsättning, en syn- och hörselnedsättning eller en talstörning. Antalet kunder är cirka 6 000, varav ungefär hälften använder tjänsten. Årligen görs över 150 000 tolkningsbeställningar.

Läs mer

Senast ändrad 22.9.2023