FPA börjar planera upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA börjar planera upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 10.10.2023

Följande upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning planeras i samråd med intressentgrupperna och kunderna.

 

FPA inleder nästa upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att öka andelen distanstolkning, göra tolkning som hänför sig till arbetslivet smidigare och få tolklistorna att fungera bättre. Medan upphandlingen planeras utreds kundernas tankar om tjänsten och ordnas även en skriftlig marknadsdialog. Tankar om tjänsten hos andra intressentgrupper inhämtas också separat.

FPA har som mål att öka kundens möjligheter att påverka den tjänst hen får och se till att kunden får en lämplig tolk för sin beställning så smidigt som möjligt. 

Kunderna kan påverka genom att svara på en enkät

Under slutet av året kommer tolktjänstkunderna att få en enkät och svaren från enkäten kommer att användas vid planeringen av upphandlingen och i samband med utvecklingen av tjänsten.

Kundenkäten skickas i november per e-post till de kunder som har meddelat sin e-postadress till FPA och som har beställt tolkning åren 2022–2023. Om du vill delta i enkäten men inte tidigare har meddelat din e-postadress till FPA, kan du skicka den till adressen vatu@fpa.fi.

Motsvarande enkät gjordes förra gången år 2019.

Marknadsdialogen har inletts 

FPA kommer att träffa intressentgrupperna för att diskutera upphandlingen med dem. Ett meddelande om att en skriftlig marknadsdialog riktad till serviceproducenterna inletts har publicerats i annonseringskanalen Hilma. Serviceproducenter som är intresserade av upphandlingen kan anmäla sig till marknadsdialogen enligt anvisningarna i meddelandet.  

Läs mer 

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
FPA:s upphandlingar

Senast ändrad 20.10.2023