Försöket med nödanmälan på teckenspråk avslutas vid utgången av 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Försöket med nödanmälan på teckenspråk avslutas vid utgången av 2023

Publicerad 7.12.2023

FPA:s och Nödcentralsverkets försök med nödanmälan på finskt teckenspråk via appen 112 Suomi avslutas. Tjänsten upphör eftersom dess finansiering tar slut.

Teckenspråkiga personer har i drygt två års tid kunnat kontakta nödcentralen via appen 112 Suomi genom videoförbindelse. Försöket som har genomförts i myndighetssamarbete mellan Nödcentralsverket och FPA har varit avsett för verkliga nödsituationer. Försöket avslutas vid utgången av 2023, eftersom dess finansiering tar slut.

Försöket inleddes sommaren 2021.  Syftet med försöket var att utreda hur finskt teckenspråk och appen 112 Suomi lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet.

– Antalet kontakter har varit 600–700 per år och av dem förenades 10–20 till Nödcentralsverket. Erfarenheterna från försöket var goda med tanke på såväl tekniken och genomförandet som myndighetssamarbetet, säger projektchef Tuomas Sola vid FPA.

Nödsamtal med tolkning från teckenspråk fungerar så att en teckenspråkig person kontaktar FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning genom videoförbindelse via appen 112 Suomi. Därefter ringer tolken vid centret för tolktjänst ett normalt samtal till nödcentralen. 

– Vi upptäckte att tolkning från teckenspråk fungerar på ungefär samma sätt som tolktjänsten vid nödsamtal på främmande språk. Jämfört med ett vanligt nödsamtal fördröjs behandlingen av nödsamtalet naturligtvis något av att tolken ska inkopplas, men i övrigt fungerar tjänsten på samma sätt som taltolkade samtal, konstaterar överdirektör Taito Vainio vid Nödcentralsverket

År 2025 tar Nödcentralsverket i bruk ett nytt sätt att lämna nödmeddelanden, textinmatning i realtid (RTT). För närvarande används en tjänst där man kan göra en nödanmälan per sms. Till skillnad från textinmatning i realtid kräver den nuvarande tjänsten registrering. Textinmatning i realtid kan användas i samband med att man ringer nödnumret eller använder appen 112 Suomi.

Läs mer:

Försöket med nödanmälan på teckenspråk fortsätter nästa år | Privatpersoner | FPA

Senast ändrad 7.12.2023