Näin haet isyysrahaa

 1. Hae isyysrahaa verkossa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Isyysrahahakemus löytyy kohdasta Hakemukset ja ilmoitukset > Vanhempainpäiväraha.
 2. Hakemukseen laitetaan isyysrahan alkamis- ja päättymispäivät. Voit tarkistaa ne päivärahakauden laskurilla.
 3. Isyysrahan määrä perustuu tuloihisi. Huomioi seuraavat:
  • Kun ensimmäinen samasta lapsesta pitämäsi isyysvapaajakso alkaa 1.1.2020 tai myöhemmin, päivärahasi määräytyy vuositulon perusteella. Tällöin Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Lue lisää vuositulosta.

  • Jos saat vapaan ajalta palkkaa, ilmoita siitä hakemuksessa. Isyysraha maksetaan siltä ajalta työnantajallesi, kun työnantajasi maksaa sinulle palkkaa. Työnantajan tulee tällöin toimittaa oma hakemus.

  • Jos perheeseen syntyy seuraava lapsi, jonka laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada isyysrahaa samojen tulojen perusteella kuin viimeksi. Tätä ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa.

   Hae isyysrahaa nopeasti verkossa

   Lähetä hakemus helposti asiointipalvelun kautta.

   Lähetä hakemus
  • Jos oikeutesi isyysrahaan on alkanut ennen 31.12.2019, lue lisää päivärahan määräytymisen perusteista Vanhempainpäivärahojen määräytyminen 31.12.2019 asti -sivulta.

 4. Jos pidät isyysvapaan useammassa jaksossa, voit hakea isyysrahan joka jaksolle erikseen. Myöhempien isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysrahajakso, vaikka tulosi olisivat välissä muuttuneet. Voit samalla hakea myös muut etuudet kuten vanhempainrahan ja lapsilisän.
 5. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi jo ratkaistu, paljonko etuutta saat sekä maksupäivät.
 • Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa Isän vanhempainetuushakemuksen (SV 29a) ja postittaa sen Kelaan.
 • Sateenkaariperheessä isyysrahaa vastaavaa etuutta haetaan verkossa tai Isän vanhempainetuushakemuksella (SV 29a).

Hakuaika

Hae isyysrahaa, kun lapsi on syntynyt ja tiedät, milloin aiot pitää isyysvapaata. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa isyysvapaan ajalta. Tarvitset tiedon isyysrahahakemukseen. Voit hakea isyysrahan myös takautuvasti, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai kun adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta. Käy lukemassa miten isyysrahan ennakonpidätys toimitetaan, jos haet takautuvasti isyysrahaa kuluvaa vuotta aiemmalta vuodelta.

Jos haet vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa lapsesta, josta perheellesi jo maksetaan lastenhoidon tukea, isyysrahahakemus kannattaa jättää ajoissa ennen isyysvapaan alkamista, koska lastenhoidon tukioikeus tulee tarkistaa isyysrahan ajalta. Hyvissä ajoin jätetyllä hakemuksella perheenne välttyy lastenhoidon tuen liikamaksulta.

Muista myös

Muista ilmoittaa työnantajallesi isyysvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, ilmoita siitä viimeistään kuukausi etukäteen. Kysy työnantajaltasi, miten ilmoitus pitää tehdä ja selvitä, maksaako työnantajasi isyysvapaan ajalta palkkaa.

Jos isyysrahasi määräytyy vuositulon perusteella, saat päätöksen aikaisintaan isyysrahakauden alkamista edeltävän kuukauden aikana, kun vuositulon määrä on tiedossa.

Jos isyysvapaa on osittain tai kokonaan palkallista, Kela voi antaa päätöksen isyysrahasta vasta sen jälkeen, kun työnantaja on hakenut isyysrahan palkalliselta ajalta. Työnantaja ei usein voi antaa tietoja isyysvapaan palkan määrästä etukäteen, vaan vasta sen jälkeen, kun vapaasi aikainen palkka on maksettu. Työnantajasi voi hakea isyysrahaa ilmoittamalla tiedot isyysvapaan palkasta työnantajien asiointipalvelussa tai lomakkeella (Y 17). Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Jos menet töihin tai aloitat päätoimiset opinnot, ilmoita siitä heti Kelaan. Näin isyysrahaa ei makseta liikaa ja säästyt takaisinperinnältä.

Lue lisää