Vilka studiestöd kan man få? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hurdant studiestöd och bostadsbidrag kan du få?

På den här sidan berättar vi i vilka situationer du kan få studiestöd och stöd för boende. Vi redogör endast för huvudreglerna. Det kan även finnas övriga villkor för att stöd ska kunna beviljas. Läs mer på sidorna för de olika förmånerna.

Beräkna med beräkningsprogrammet för studiestöd och bostadsbidrag vilka förmåner du kan ha rätt till.

Om du är under 18 år gammal och bor ensam eller är samboende eller gift ska du i beräkningsprogrammet för bostadsbidrag ange att du är vuxen.

Du bor hos din förälder

Du kan få läromaterialstillägg till studiepenningen om dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Du kan inte få någon annan form av studiestöd om barnbidrag betalas för dig. Om barnbidrag inte betalas för dig och dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster, kan du få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få läromaterialstillägg till studiepenningen och statsgaranti för studielån om dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Om du inte får barnbidrag kan du få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Om du får studiestöd kan du också få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller på Åland eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Du bor hos din förälder

Du kan få studiepenning, läromaterialstillägg till studiepenningen och statsgaranti för studielån om dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån. Om dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster, kan du dessutom få läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Om du får studiestöd kan du också få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller på Åland eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Du bor hos din förälder

Studerande på andra stadiet. Du kan få statsgaranti för studielån. Om dina föräldrar (eller din förälder) har låga inkomster, kan du dessutom få studiepenning och läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Högskolestuderande. Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du kan få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller på Åland eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Du bor hos din förälder

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du kan få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller på Åland eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Du bor hos din förälder

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få studiepenning och statsgaranti för studielån.

Ni kan få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller på Åland eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Du bor hos din förälder

Du kan få studiepenning, försörjarförhöjning till studiepenningen och statsgaranti för studielån.

Du bor under skoldagarna någon annanstans än hos dina föräldrar

Du kan få studiepenning, försörjarförhöjning till studiepenningen och statsgaranti för studielån.

Ni kan få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Senast ändrad 23.5.2024