Beskattning av stödet för hemvård av barn

Hemvårdsstödet är skattepliktig inkomst. Även om stödet är mindre än lönen sjunker nödvändigtvis inte skatteprocenten. Detta beror på att man i beskattningen inte kan göra samma avdrag på hemvårdsstödet som på löneinkomsten.

Hur mycket skatt?

Förskottsinnehållningen på hemvårdsstödet är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Om skatteprocenten för din lön är under 25 % beskattas hemvårdsstödet ändå enligt minst 25 % om du inte ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner. Om du utöver hemvårdsstödet får lön eller någon annan beskattningsbar förmån, såsom föräldradagpenning, beskattas hemvårdsstödet enligt tilläggsprocenten ifall du inte söker ett ändringsskattekort för förmåner.

Skattekort

I regel behöver inte något skattekort lämnas in till FPA. FPA får uppgifterna på grundskattekortet direkt från Skatteförvaltningen.

Om du använder ett källskattekort, ska du själv lämna in det till FPA. Källskattekort används av dem som bor utomlands eller som flyttar från utlandet.

I januari används föregående års skatteprocent om du inte lämnar in ett ändringsskattekort till FPA.

Beställ ett ändringsskattekort för förmåner

Om du misstänker att du betalar för litet eller för mycket i skatt på föräldrapenningen ska du kontrollera din skatteprocent med skatteprocenträknaren. Skatteprocenten på ändringsskattekortet kan vara lägre än 25 %. Observera att ändringsskattekortet ska vara för förmåner och inte för lön.

Vid behov kan du ansöka om ett ändringsskattekort. Skatteförvaltningen skickar ändringsskattekortet direkt till FPA om du så önskar.