E-tjänster för samarbetspartner

Kommuner

Via e-tjänsten för kommuner kan kommunerna sända elektroniskt uppgifter om barn som beviljats en kommunal dagvårdsplats eller som börjat delta i kommunal förskoleundervisning.
Till e-tjänsten för kommuner

Läkemedelsföretag

Läkemedelsföretag som har ett FO-nummer kan göra kvartalsanmälan om läkemedelspriser elektroniskt. I tjänsten visas också tidigare insända prisanmälningar. Man loggar in på tjänsten med Katso-koderna.
Ytterligare information och inloggning

Myndigheter och företag

Myndigheter och företag kan göra förfrågningar om förmåner som beviljats och utbetalats av FPA. Man loggar in på tjänsten med Katso-koderna.
Ytterligare information och inloggning

För serviceproducenter inom hälso- och sjukvården

Serviceproducenterna kan överföra elektroniska redovisningar för direktersättning av sjukvårdskostnader till FPA. Man loggar in på tjänsten med Katso-koderna.
Ytterligare information och inloggning

Läroinrättningar

I e-tjänsten för dataöverföring av studiestödsärenden kan läroinrättningar meddela studielinjer och exemensuppgifter till FPA. Det behövs särskilda lösenord.
Ytterligare information och inloggning

Rehabiliteringsserviceproducenter

De rehabiliteringsinrättningar som har fått användarnamn och lösenord kan skriva in sig i kurssystemet genom att klicka på Logga in i kurssystemet.
Ytterligare information och inloggning

Till dagvårdsproducenter

Dagvårdsproducenter som har ett FO-nummer kan lämna sin utredning om dagvårdsproducenten elektroniskt. I e-tjänsten kan man också se de meddelanden som man sänt redan tidigare. Logga in på tjänsten med Katso-koderna.
Ytterligare information och inloggning

Till producenter och förmedlingscentraler av tolkningsservice för handikappade

Förmedlingssystemet för tolkningsservice för handikappade är ett system som används för att förmedla kundernas beställningar av tolkar. Logga in med Katso-koder.
Ytterligare information och inloggning

Arbetsgivare

Ytterligare information och inloggning