E-tjänster för samarbetspartner

E-tjänsterna kräver Katso-autentisering.

Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten

Suomi.fi-identifiering ersätter Katso-koderna i FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner under åren 2019–2020.

Behörigheter eller andra uppgifter överförs inte automatiskt från Katso-tjänsten till Suomi.fi. Varje organisation måste befullmäktiga de personer som ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster. Fullmakten ska ges i tjänsten Suomi.fi.

Närmare information om fullmakter uppdateras på webbsidorna för de olika e-tjänsterna.

Dataöverföringstjänsten och e-tjänsten för läroanstalter

I dataöverföringstjänsten för studiestödsärenden kan läroanstalter anmäla uppgifter om examina och studielinjer till FPA.

Ytterligare information och inloggning

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Myndigheter och företag kan göra förfrågningar om förmåner som FPA beviljat och betalat ut.

Ytterligare information och inloggning

E-tjänsten för privata dagvårdsproducenter

Producenter av småbarnspedagogik som har ett FO-nummer kan elektroniskt meddela uppgifter för stödet för privat vård av barn . I e-tjänsten kan de också se anmälningar som de sänt redan tidigare.

Ytterligare information och inloggning

Förmedlingssystem för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Förmedlingssystemet för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning används för förmedling av klienternas tolkbeställningar.

Ytterligare information och inloggning

Prisanmälningstjänsten för läkemedelsföretag

Läkemedelsföretag som har ett finskt FO-nummer kan göra kvartalsanmälan om läkemedelspriser elektroniskt. I e-tjänsten kan de också se de prisanmälningar som de sänt redan tidigare.

Ytterligare information och inloggning

Rehabiliteringskurssystemet

Producenterna av rehabiliteringstjänster kan spara och uppdatera uppgifterna om sina rehabiliteringskurser i kurssystemet.

Ytterligare information och inloggning

Systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Producenterna av rehabiliteringstjänster samlar av klienterna in uppgifter om rehabiliteringsresultaten och lämnar in uppgifterna till FPA via uppföljningssystemet.

Ytterligare information och inloggning

Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter

Kommunerna kan elektroniskt meddela uppgifter om de barn som har beviljats en kommunal dagvårdsplats eller som har börjat i kommunal förskoleundervisning.

Ytterligare information och inloggning

Tjänst för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar

Serviceproducenterna kan överföra elektroniska redovisningar för direktersättning av sjukvårdskostnader till FPA.

Ytterligare information och inloggning

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem i e-tjänsten.

  • E-postadress: tekninentuki@kela.fi
  • Telefonnummer: 020 634 7787

Läs mer