Beskattning av pension

När du får ett pensionsbeslut från Finland eller utlandet ska du be Skatteförvaltningen skicka ditt skattekort för pensionsinkomst till den som betalar ut din pension. På det sättet ser du till att beskattningen är aktuell. Senare får FPA och arbetspensionsanstalterna automatisk uppgiften från Skatteförvaltningen. Då behöver du inte längre lämna in skattekortet separat om du ansöker om ändrad beskattning på grund av t.ex. dina övriga inkomster.

För att få ett skattekort för pensionsinkomst behöver du

  • ett beslut om att du börjar få pension, och
  • uppgifter om dina inkomster, förskottsinnehållningar och avdrag från början av året.

När du har lämnat in skattekortet för din pensionsinkomst till FPA beskattas din pension enligt kortet och inte enligt 40 % som anges i Skatteförvaltningens beslut.

I början av året får du från pensionsutbetalarna information om de pensioner som betalats ut under föregående år och de skatter som tagits ut på dem. De visas också i den förifyllda skattedeklaration som du får på våren. Utländska pensioner saknas ofta i den förifyllda skattedeklarationen. Uppgifter om dem ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Om du bor utomlands och får folkpension från Finland, beskattas den i regel på samma sätt som folkpension för personer som bor i Finland.

Beskattning av andra inkomster än pensionsinkomster om man är pensionerad

Om du har ålderspension kan du arbeta så mycket som du vill. Lönen påverkar inte den pension som redan betalas till dig. Men på dina inkomster betalar du skatt. Om man utför arbete när man har ålderspension ökar arbetspensionen. Från och med 2017 kommer arbetspension som tjänats in utifrån arbete som utförts när man haft ålderspension att sänka din folkpension.

Om du arbetar när du har sjukpension ska du kontrollera hur mycket du kan tjäna utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen. Om förvärvsinkomstgränsen överskrids upphör utbetalningen av din pension. Om du har pension också från en arbetspensionsanstalt ska du kontrollera förvärvsinkomstgränsen för din arbetspension också där.

Återbetalning av förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp kan betalas tillbaka till kunden om kunden lämnar in ett ändringsskattekort som gäller retroaktivt till FPA. Förskottsinnehållningsprocenten på ändringsskattekortet ska dessutom vara lägre än den skatteprocent som använts dittills. För folkpension och garantipension behövs två separata ändringsskattekort.

I fråga om pensionsförmåner ändrar FPA förskottsinnehållningen retroaktivt automatiskt när ändringsskattekortet inkommit till FPA. I fråga om andra förmåner ska kunden dessutom begära att FPA rättar förskottsinnehållningen.

Förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp kan betalas tillbaka endast under det år som skatt betalas. Om utbetalningsdagen för återbetalningen av förskottsinnehållning går till följande år kan förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp inte längre betalas tillbaka.