Heltidsstudier

Studiestöd kan beviljas för heltidsstudier. Med heltidsstudier avses olika saker beroende på var man studerar.

Högskolestudier

  • Om du studerar i syfte att avlägga en högskoleexamen anses studierna alltid vara heltidsstudier.
  • Andra högskolestudier är heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst 5 studiepoäng per studiemånad.

Yrkesinriktade studier

Dina studier betraktas alltid som heltidsstudier när du avlägger

  • en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

Studier för en yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examensdel betraktas som heltidsstudier när omfattningen av de planerade studierna i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad. Övriga yrkesinriktade studier betraktas som heltidsstudier om studiernas omfattning i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor per studiemånad, eller i genomsnitt minst 25 timmar per vecka.

Gymnasiestudier

  • Studierna är heltidsstudier när omfattningen enligt läroplanen sammanlagt uppgår till minst 75 kurser eller 150 studiepoäng.
  • Vuxengymnasiestudier är heltidsstudier om du är berättigad till avgiftsfri utbildning eller om du genomför vuxengymnasiestudierna som en kombinationsexamen, det vill säga i samband med en yrkesinriktad grundexamen.
  • Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning är heltidsstudier.

Dessutom måste du under en termin delta i minst 10 kurser eller i studier som omfattar minst 20 studiepoäng eller i 2 studentexamensprov.

Om du bedriver gymnasiestudier vid ett internat, till exempel en folkhögskola, anses studierna alltid vara heltidsstudier.

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Utbildning som handleder för examensutbildning (s.k. HUX-utbildning) ordnas i vissa grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor. Den HUX-utbildning som ordnas vid dessa läroanstalter betraktas som heltidsstudier och berättigar till studiestöd.

Grundläggande utbildning för vuxna

Dina studier anses vara heltidsstudier om de omfattar minst 22 kurser per läsår.