Heltidsstudier

Studiestöd kan beviljas för heltidsstudier. Med heltidsstudier avses olika saker beroende på var man studerar.

Högskolestudier

  • Om du studerar i syfte att avlägga en högskoleexamen anses studierna alltid vara heltidsstudier.
  • Andra högskolestudier är heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst 5 studiepoäng per studiemånad.

Yrkesinriktade studier

Dina studier betraktas alltid som heltidsstudier när du avlägger

  • en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

Studier för en yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examensdel betraktas som heltidsstudier när omfattningen av de planerade studierna i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad. Övriga yrkesinriktade studier betraktas som heltidsstudier när studiernas omfattning i genomsnitt är minst 25 timmar per vecka, eller 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor per studiemånad.

Gymnasiestudier

  • Studierna är heltidsstudier när omfattningen enligt läroplanen sammanlagt uppgår till minst 75 kurser.
  • Dessutom måste du under en termin delta i minst 10 kurser eller 2 studentexamensprov.
  • Om du bedriver gymnasiestudier vid ett internat, till exempel en folkhögskola, anses studierna alltid som heltidsstudier.

Utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning och vuxengymnasiestudier som del av en kombinationsexamen (i samband med en yrkesinriktad grundexamen):

  • Studierna är heltidsstudier om du under en termin deltar i minst 10 kurser eller 2 studentexamensprov.

Grundläggande utbildning för vuxna

Dina studier anses vara heltidsstudier om de omfattar minst 22 kurser per läsår.