FPA:s strategi

largeimage

FPA:s strategi innehåller tre mål som anknyter till varandra:

  • stärkt förtroende och samarbete
  • utveckling av kundupplevelsen
  • datarörlighet och utnyttjande av information.

FPA:s vision beskriver vikten av vårt arbete:

Nära människan. Välfärd genom kunskap, stöd och samarbete.

Strategiska mål

Utveckling av kundupplevelsen

Datarörlighet och utnyttjande av information

Stärkt förtroende och samarbete

Vi konkretiserar vår strategiska riktning med hjälp av en nyckelresultatshelhet

Vid FPA har vi tagit i bruk en modell för målstyrning, OKR. Vår nyckelresultatshelhet består av mål som preciserar strategin och nyckelresultat som visar hur framgångsrik strategin är.

Nyckelresultatshelheten beskrivs i vår strategipresentation.

Bekanta dig med FPA:s strategipresentation

Nyckelresultatshelheten beskrivs i vår strategipresentation.