FPA:s strategi

Vår verksamhetsidé

Ett stöd i livets alla skeden

Våra grundläggande värderingar

Respekt för individen, kompetens, samverkan, nytänkande

FPA:s vision

Som föregångare när det gäller service skapar vi välfärd och främjar god livshantering.

Strategiska mål

Varje kund får en utmärkt kundupplevelse.

 • Tillsammans med våra partner erbjuder vi förutseende service som påverkar kundernas livssituation.

 • Vi utvecklar de bästa digitala tjänsterna i Finland för att möta kundernas individuella och skiftande behov.

 • Vi främjar våra kunders intressen genom att utveckla samarbete mellan olika organisationer.

Vi betjänar med aktuell och tillförlitlig kunskap.

 • Vi tillämpar informationsbaserad ledning för att förbättra kundförståelsen, prognostiseringsförmågan och effektiviteten.

 • Vi erbjuder nationella och internationella informationshanteringstjänster. Vi är en attraktiv samarbetspartner.

 • Vi erbjuder aktivt vår kompetens och den information vi har för att genomföra förändringar i samhället.

Vi påverkar på ett ansvarsfullt sätt i samhället.

 • Vi utvecklar en social trygghet som är rättvis, sporrande och tydlig.

 • Vi medverkar i olika nätverk som en aktiv och pålitlig samarbetspartner.

 • Vi ökar målinriktat graden av ansvarsfullhet och interaktivitet i vår verksamhet.

Vi utvecklar våra arbetsformer och stärker vår servicekultur.

 • Genom att satsa på arbetshälsan kan vi producera utmärkt service.

 • Försök och experiment är en central del av vår arbetskultur.

 • Vi uppmuntrar våra anställda att utvecklas, ta egna initiativ och skapa nätverk över organisationsgränserna.

Strategisk utveckling

Vår strategiska utveckling bygger på två utvecklingsprogram och på förändringsteman som stöder programmen.

I programmet Utmärkt kundupplevelse utvecklar vi verksamheten och tjänsterna för olika kundgruppers behov. Vi förbättrar tillgången till tjänsterna bland annat med hjälp av digitalisering. Vi utvecklar förmånerna utifrån kundernas behov. Vi stöder på ett ansvarsfullt sätt kundernas arbets- och funktionsförmåga och deras möjligheter att klara sig på egen hand. Utvecklingsprogrammet leds av direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

I programmet Från data till service fokuserar vi på att erbjuda våra kunder och samarbetspartner användarvänliga digitala informationstjänster inom social- och hälsovården. Vi erbjuder tjänsterna inom ramen för en nationell och internationell servicearkitektur.  Utvecklingsprogrammet leds av direktör Nina Nissilä.

Med hjälp av förändringstemana Effektivitet och Arbete höjer vi effektiviteten i samhället och i vårt arbete. Temana fokuserar på FPA:s roll som samhällsutvecklare, med andra ord att vara en aktiv aktör i samhället. Vi utvecklar också arbetet och ökar välbefinnandet i arbetet med hjälp av digitalisering och robotteknik för att möta de krav som samhällsutvecklingen ställer. Generaldirektör Elli Aaltonen deltar i arbetet för att höja effektiviteten i samhället och i vårt arbete.  

Den strategiska utvecklingen stöds av förändringsteman, som alla har en ansvarig förändringsledare.
•    Effektivitet, förändringsledare Tomi Ståhl
•    Landskaps- och vårdreformen, förändringsledare Marjukka Turunen
•    Digitalisering, förändringsledare Katri-Leena Launis
•    Verksamhetsmodeller, förändringsledare Paula Vesterinen
•    Arbete, förändringsledare Tuula Soukkanen