Hjälp oss bli bättre!

Med vad har FPA lyckats? Vad borde vi utveckla? Du får gärna ge oss respons och komma med utvecklingsförslag gällande FPA:s tjänster, förmåner och verksamhet.

Vi tar också gärna emot respons och utvecklingsförslag av våra samarbetspartner och arbetsgivarkunder.

Du kan be FPA besvara din respons.

Om du vill anmäla ett fel eller tekniskt problem i e-tjänsten ska du skicka e-post till vår tekniska kundsupport, tekninentuki@kela.fi.

Om du vill ge respons om våra webbtjänsters tillgänglighet kan du göra det med den responsblankett som finns i tillgänglighetsutlåtandet.

Ge respons

Hjälp oss bli bättre.

Responsblanketter

Du kan inte sköta dina FPA-ärenden med responsblanketten

Observera att du med responsblanketten inte kan sköta dina personliga FPA-ärenden eller inverka på hur de behandlas eftersom responsen inte kopplas till dina FPA-uppgifter.

Med responsblanketten kan du till exempel inte skicka ändringsmeddelanden, kontonummer eller annullera en tidsbokning. Vi kan inte heller besvara frågor skickade med responsblanketten som berör personliga ärenden.

Du kan sköta dina FPA-ärenden

Som arbetsgivare eller samarbetspartner kan du sköta FPA-ärenden via

Gäller din respons taxibeställningar eller taxiresor?

Ge respons som gäller taxiresor eller beställning av taxi direkt till den beställningscentral som responsen gäller eller via vilken taxiresan beställdes.