Räntor på studielån

Om du fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kan FPA ersätta räntorna på dina studielån i form av militärunderstöd om räntorna förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under den månad då tjänstgöringen upphör. En förutsättning är att du inte har fått studiestöd under den termin då räntan förfaller till betalning eller under föregående termin. Om du har fått studiestöd läggs räntan till lånekapitalet.

För en anhörigs studielånsräntor kan man få särskilt understöd.

FPA betalar studielånsräntor alla bankdagar.

Läs mer