Ersättning för övernattning

Du kan få övernattningspenning när du har varit tvungen att övernatta t.ex. för att hinna i tid till behandling eller rehabilitering eller för att undvika upprepade dagliga resor.

Övernattningspenningen uppgår till högst 20,18 euro per dygn.

När du söker ersättning för övernattningskostnader ska du uppvisa kvitto över de kostnader du betalat.