Rehabiliteringspenning och partiell rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen tryggar din försörjning under den tid du deltar i rehabilitering.

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och målet för rehabiliteringen är att du ska kunna stanna kvar eller komma ut i arbetslivet eller återgå till arbetslivet. Du ska dessutom ha ett rehabiliteringsbeslut som berättigar till rehabiliteringspenning, t.ex. från FPA, företagshälsovården eller din hemkommun. Rehabiliteringspenning kan också betalas ut för den tid du deltar i läroavtalsutbildning eller en anpassningskurs som stöds med vinstmedel från Veikkaus. Om du är under 20 år och deltar i intensifierad rehabilitering kan du få rehabiliteringspenning för unga.

Du kan få rehabiliteringspenning för en rehabiliteringsdag som inklusive resor pågår minst 4 timmar eller annars hindrar dig från att arbeta och få inkomst.

Om du deltar i rehabilitering och din arbetstid därför förkortas med minst 40 % av den normala dagliga arbetstiden kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Arbete under rehabiliteringsdagarna

Förmån
Rehabiliteringen förhindrar förvärvsarbete helt Rehabiliteringspenning
Arbetstiden förkortas med minst 40 % av den normala arbetstiden Partiell rehabiliteringspenning
Arbetstiden har inte förkortats, eller har förkortats med mindre än 40 % av den normala arbetstiden Ingen rätt till rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning

Förhållande till andra förmåner

Rehabiliteringspenning kan inte beviljas om du samtidigt med rehabiliteringen får

  • ålderspension
  • full ersättning för inkomstbortfall enligt lagstiftningen om trafikförsäkring eller obligatorisk olycksfallsförsäkring eller enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller lagen om olycksfall i militärtjänst.

Övriga förmåner kan påverka rehabiliteringspenningens belopp.

Läs mer