Kontaktinformation för läkare och hälsovårdspersonal

På den här sidan finns kontaktinformation för läkare och hälsovårdspersonal.
FPA ger råd till alla samarbetspartner per telefon, via skyddad e-post eller via chatt.

Läkarlinjen

FPA:s sakkunnigläkare svarar på läkarnas frågor måndag–fredag kl. 9–15 på numret 020 371 015.

Observera att 1-31 juli 2022 betjänar Läkarlinjen måndag-fredag kl. 12-15.

På servicenumret för läkare ges allmänna råd till läkare t.ex. om förmåner som betalas på grund av sjukdom och om ersättning för läkemedel samt anvisningar om hur man ska skriva läkarutlåtanden.

Observera att man på läkarlinjen inte svarar på frågor som gäller ersättningar för företagshälsovård. Se kontaktinformation för företagshälsovården på sidorna för arbetsgivare.

Internationella situationer

Yrkesutbildade personer inom den offentliga hälso- och sjukvården får svar på frågor som gäller internationella situationer på numret 020 635 1808. Numret betjänar måndag–fredag kl. 9–15.

Frågorna som besvaras kan gälla

  • statliga ersättningar
  • rätten till vård
  • planerad vård utomlands och processen för förhandstillstånd
  • ambulansflygning vid transport av patienter mellan sjukhus i de nordiska länderna
  • fakturering av sjukvårdskostnader mellan länder.

Läs mer