Utlåtande från företagshälsovården

FPA-kunden behöver ett utlåtande från företagshälsovården om möjligheten att fortsätta i arbetet när FPA har betalat kunden sjukdagpenning för 90 dagar. Dessa dagar kan bestå av 

 • en sammanhängande period med arbetsoförmåga som beror på en eller flera sjukdomar
 • ett flertal kortare perioder under högst två år.

Utlåtanden av företagshälsovården gäller endast arbetstagare

Ett utlåtande av företagshälsovården gäller endast arbetstagare. Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA

FPA avbryter utbetalningen av sjukdagpenning om kunden inte har ett utlåtande av företagshälsovården efter 90 dagar.

Utlåtandet av företagshälsovården ska lämnas in till FPA även om arbetstagaren inte skulle ha fått vård inom företagshälsovården. Syftet med utlåtandet är att säkerställa att arbetsgivaren och företagshälsovården

 • är medvetna om arbetstagarens situation
 • tillsammans med arbetstagaren kan utreda hans eller hennes möjligheter att fortsätta i arbetet.

Utlåtandet kan skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden.

Så här skriver du läkarutlåtandet

I utlåtandet från företagshälsovården ska du bedöma arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Om han eller hon har flera arbetsgivare, räcker det med ett enda utlåtande.

 1. Använd läkarintyg A som underlag om det är ett klart fall. Anteckna din bedömning i punkt 5.
 2. Använd läkarutlåtande B som mall om du samtidigt bedömer åtgärder som stöder en återgång i arbete.
  • Ange i punkt 2 att det är fråga om ett utlåtande av företagshälsovården om möjligheterna att återgå i arbete.
  • Anteckna den egentliga bedömningen i punkt 9.
 3. Företagshälsovården koordinerar samarbetet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagshälsovården ordnar vid behov ett företagshälsovårdsmöte.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Hur företagshälsovårdens utlåtande skickas till FPA

Skicka utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Kunden kan se utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst.

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med kunden om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge kunden en kopia av utlåtandet.