Begränsningar i fråga om sjukvårdsersättningar

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om begränsningar i fråga om sjukvårdsersättningar.

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för

 • förebyggande vård (frånsett tandvård: läs mer om ersättning för tandvård)
 • protetiska och tandtekniska kostnader (frånsett krigsveteraner: läs mer om ersättning för krigsveteraners tandvård)
 • kostnader för anskaffning av vårdtillbehör, hjälpmedel och proteser
 • vårddags-, poliklinik- eller expeditionsavgifter eller andra motsvarande avgifter som tagits ut för privata eller offentliga hälso- och sjukvårdstjänster
 • kostnader för estetisk behandling
 • läkemedel som en läkare, tandläkare eller sjukskötare har gett kunden på mottagning
 • hälsoundersökningar och resekostnader på grund av dessa
 • vård som inte hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården.

Olycksfall och företagshälsovård

Uppmana kunden att ansöka om ersättning hos försäkringsbolaget om sjukvårdskostnaderna uppkommit i samband med

 • en trafikskada
 • ett olycksfall i arbetet
 • en yrkessjukdom.

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för sjukvårdskostnader som omfattas av ett avtal om företagshälsovård. Begränsningen gäller också kostnader efter att maximibeloppet för företagshälsovård har uppnåtts. FPA kan betala ersättning för sjukvårdstjänster som arbetsgivaren bekostar som personal- eller tilläggsförmåner. Läs mer om ersättning för företagshälsovård (Arbetsgivare).

Undersöknings- och behandlingsordination som getts inom den offentliga hälso- och sjukvården

FPA betalar inte sjukvårdsersättning om läkarordinationen har getts inom den offentliga hälso- och sjukvården och undersökningen och behandlingen ges inom den privata hälso- och sjukvården.

FPA kan undantagsvis betala sjukvårdsersättning i följande fall:

 • En hvc-läkare ger remiss till fysioterapi, lymfterapi eller ljusbehandling för hudsjukdom och behandlingen ges av en privat serviceproducent.
 • En hvc-tandläkare remitterar en frontveteran eller en minröjare till en specialtandtekniker för behandling i samband med helprotesarbete och behandlingen ges av en privat specialtandtekniker.

Kunden använder både privata och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

Om en kund på remiss av en läkare eller tandläkare som verkar inom den privata hälso- och sjukvården genomgår undersökningar inom den offentliga hälso- och sjukvården, betalar FPA inte sjukvårdsersättning för kostnaderna.

FPA betalar inte heller ersättning om den offentliga hälso- och sjukvården har köpt tjänsterna av en privat serviceproducent.

Kunden har servicesedel

FPA betalar inte ersättning för vård eller behandling som har betalats med en servicesedel.

Kunden kan med en servicesedel köpa de tjänster han eller hon behöver av en privat serviceproducent. Tjänster som skaffas med servicesedlar är ett alternativ till den service som kommunen producerar.