Fakturering av rehabiliteringstjänster

På den här sidan ges allmänna faktureringsanvisningar. Information om faktureringsgrunderna finns i avtalet och prisbilagan. De faktureringsanvisningar som gäller en enskild rehabiliteringstjänst finns i servicebeskrivningen för tjänsten i fråga.

Fakturablanketter

Fakturering av multiprofessionell rehabilitering