Snabbguide om arbetslöshetsförmåner

Om du blir arbetslös eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande enligt TE-tjänsternas anvisningar. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsersättning eller -förmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA.

Om du blir arbetslös

 

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Läs mer (te-tjänster.fi)
 

Om du uppfyller arbetsvillkoret

Om du hör till ett fackförbund (t.ex. PAM eller JHL) och via förbundet till en arbetslöshetskassa, eller om du bara hör till en arbetslöshetskassa, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din kassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om grunddagpenning hos FPA.
 

Läs mer (tyj.fi)
 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Anmäl dig genast som arbetssökande enligt TE-tjänsternas anvisningar. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsersättning eller -förmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA. Arbetslöshetsförmåner betalas endast för den tid som du är anmäld som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om huruvida villkoren för att få arbetslöshetsförmåner uppfylls.

 

FPA betalar ut förmånen

Det lönar sig att ansöka om arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning först då självrisktiden har löpt ut. Fyll i ansökan från den första arbetslöshetsdagen men lämna in den till oss först efter att självrisktiden har löpt ut. På det viset går handläggningen av din ansökan snabbare.
 

Läs mer
 

Är du över 25 år och har en yrkesutbildning?

Rätt till arbetslöshetsförmåner har en arbetslös arbetssökande i åldern 17–64 år som bor i Finland och som är arbetsför, står till arbetsmarknadens förfogande och har behov av ekonomiskt stöd.

Ansök nu Läs mer
 

Är du under 25 år? Saknar du yrkesutbildning?

Arbetssökande under 25 år måste uppfylla särskilda villkor för att få arbetslöshetsförmåner. Personer som saknar yrkesutbildning kan få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader.
 

Läs mer

Om arbetslösheten fortsätter

 

Meddela om arbetslösheten fortsätter

Du ska fylla i en anmälan om arbetslöshetstid med 4 veckors mellanrum.
 

Ansök nu Läs mer
 

Grunddagpenning 400 dagar

Grunddagpenning betalas i allmänhet för högst 400 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Läs mer

När du får arbete

 

Jämkad arbetslöshetsförmån

När du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb och du har en del inkomster kan du få jämkad arbetslöshetsförmån.

Läs mer