Snabbguide om arbetslöshetsförmåner

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsersättning eller -förmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA. De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Om du blir arbetslös

 

Anmäl dig först som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster

Om du blir arbetslös, permitterad eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Läs mer (tyomarkkinatori.fi)
 

Stöd från kassan eller från FPA?

Om du hör till en arbetslöshetskassa via ett fackförbund (t.ex. PAM eller JHL) eller om du bara hör till en arbetslöshetskassa (t.ex. YTK), ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din kassa. Om du inte hör till en kassa ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.

Läs mer
 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån. Efter det här handlägger FPA din ansökan. 

 

Ansök om arbetslöshetsförmån efter de fem självriskdagarna

Fyll i ansökan från den första arbetslöshetsdagen, men lämna in den till FPA först när självrisktiden har löpt ut. Då går handläggningen av din ansökan snabbare.

 

Om du uppfyller arbetsvillkoret

De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Du kan ansöka om grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Ansök nu Läs mer
 

Är du under 25 år och saknar yrkesutbildning?

Arbetssökande under 25 år måste uppfylla särskilda villkor för att få arbetslöshetsförmåner. Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd efter en väntetid på 5 månader.

Ansök nu Läs mer

Om arbetslösheten fortsätter

 

Meddela om arbetslösheten fortsätter

Fyll i en anmälan om arbetslöshetstid i e-tjänsten med 4 veckors mellanrum. Arbetslöshetsförmånen betalas ut utifrån din anmälan.
 Läs mer

 

Meddela i e-tjänsten Läs mer
 

Grunddagpenning 400 dagar

FPA betalar i allmänhet ut grunddagpenning för högst 400 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

 

Om du är arbetslös och insjuknar

 

Om du är arbetslös och insjuknar

Du kan få sjukdagpenning om du är arbetslös arbetssökande. Om du insjuknat lönar det sig att ansöka om sjukledigt, eftersom du som arbetslös arbetssökande kan mista din arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare, om du inte tar emot ett arbete som du blir erbjuden.

Läs mer

När du får arbete

 

Jämkad arbetslöshetsförmån

När du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb och du har en del inkomster kan du få jämkad arbetslöshetsförmån.

Läs mer
 

Är din arbetsresa lång?

Om du har hittat ett arbete, men arbetsresan är lång, kan du få rörlighetsunderstöd för resekostnaderna.  

Läs mer
 

När du får arbete

Grattis till det nya arbetet! Om du får ett heltidsarbete som pågår över 2 veckor ska du meddela detta till FPA i anmälan om arbetslöshetstid.

 

Meddela i e-tjänsten Läs mer