Indragning av studiestödet

Ditt studiestöd dras in från och med 1.1 om

  • du inte svarar på FPA:s begäran om utredning eller
  • FPA inte godtar den orsak som du framfört till att studierna framskridit långsamt.

Du kan få studiestöd på nytt efter indragningen när

  • du har fullgjort studieprestationer som i genomsnitt omfattar minst 5 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden eller
  • du efter indragningen har avlagt nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Om ditt studiestöd dragits in på grund av att du avlagt mindre än 20 studiepoäng under det föregående läsåret kan du få stöd på nytt först när du efter indragningen avlagt nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Du kan också få studiestöd på nytt efter indragningen om du kan ange godtagbara skäl till att du inte har uppfyllt kravet på studieprestationer efter att studiestödet dragits in. Redogör för skälen i din ansökan.

Lägre och högre högskoleexamen

Om du avlägger lägre och högre högskoleexamen vid ett universitet och ditt studiestöd dragits in i samband med uppföljningen av dina studier för den lägre högskoleexamen anses du ha gjort tillräckliga framsteg i dina studier när du avlagt den lägre högskoleexamen. Du kan alltså beviljas studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen även om du inte uppfyllt de prestationskrav som ställdes i samband med uppföljningen av studieframgången. Du måste ändå ha stödmånader kvar.

I regel måste du ansöka om studiestöd på nytt. Läs mer om stöd för universitetsstudier i två steg.

Så här ansöker man om studiestöd på nytt

Om ditt studiestöd dragits in måste du göra en ny ansökan för att få studiestöd. Du kan få stöd på nytt från början av den månad då du avlagt det antal studiepoäng som krävs. Du kan också få studiestöd på nytt om du har ett godtagbart skäl till att du inte har avlagt det antal studiepoäng som krävs. Stödet kan beviljas tidigast från början av den månad ansökan inkommer.

  1. Ansök om studiestöd i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).
  2. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i stöd.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet  (OT 15r). Du kan skicka pappersblanketten till FPA per post eller lämna in den till närmaste FPA-serviceställe eller servicepunkter.