Beloppet av studielånet

Beloppet av det statsgaranterade studielånet beror på din ålder och var du studerar.

De statsgaranterade lånebeloppen
Studerande euro/månad
Under 18 år, annan än högskolestuderande 300
Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande 650
Högskolestuderande 650
Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland) 650
Studerande utomlands 800

Du kan uppskatta beloppet av studiestödet med ett beräkningsprogram. Du behöver inte logga in för att använda programmet.

Lyfta lån hos banken

Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om studielån. Bekanta dig med bankens studielånsanvisningar till exempel på bankens webbplats. Det är banken som beslutar om lånet ska beviljas.

Du kan i regel lyfta studielånet i två poster under läsåret. I studiestödsbeslutet anges låneposterna och datum då låneposten i fråga tidigast och senast kan lyftas. Dessa datum kan inte ändras. På din bank får du reda på hur låneposterna kan överföras till ditt konto.

Du ser ditt studiestödsbeslut i MittFPA. I MittFPA visas också dina låneuppgifter, till exempel uppgifter om studielån som kan lyftas.

Datum för när studielånet kan lyftas

  • låneposten för höstterminen kan lyftas tidigast 1.8
  • låneposten för vårterminen kan lyftas tidigast 1.1

Du kan i regel lyfta låneposterna också senare under samma läsår (1.8–31.7). Det sista datum då det är möjligt för dig att lyfta lånet ser du i det studiestödsbeslut som du fått eller i MittFPA. Du kan inte lyfta studielån efter den sista uttagsdagen.

Du kan inte heller lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier. Statsgarantin för studielån som du lyft tidigare gäller dock normalt.

I undantagsfall kan du lyfta hela läsårets studielån i en post i följande situationer:

  • Du avlägger din examen utomlands.
  • Du avlägger vetenskapliga påbyggnadsstudier.
  • Du har vuxenutbildningsstöd.
  • Dina studier pågår högst 12 månader.

Om du annullerar ditt studiestöd på förhand kan du inte lyfta sådana låneposter vars uttagningsdatum infaller efter att ditt studiestöd dragits in.

Läs mer: Om jag annullerar studiestödet på förhand, kan jag ändå lyfta studielånen?