Så här ansöker du om studielån

  1. Om du studerar vid en högskola och har studiepenning får du automatiskt ett beslut om statsgaranti för studielån.
  2. Om du studerar på andra stadiet kan du ansöka om statsgaranti för studielån i MittFPA samtidigt som du ansöker om studiepenning och bostadstillägg. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Det lönar sig att ansöka om statsgaranti för hela studietiden på en gång.
  3. Om du ansöker om statsgaranti senare, gör det i MittFPA.
  4. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  5. I e-tjänsten ser du om FPA har avgjort ditt ärende, hur stora uttagsposterna är och när du får dem samt hur mycket du redan lyft i studielån. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut en blankett för ansökan om studiestöd och skicka den med bilagor per post till FPA.

Sök statsgaranti i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan

Om du ansöker om lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd ska du göra det  i e-tjänsten. Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan få statsgaranti för studielån tidigast från början av den månad då din ansökan inkom. Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan du få redan från början av månaden före den månad då din ansökan inkom.

Om du beviljats statsgaranti för hela studietiden får du beslut om statsgarantin för ett läsår (1.8.-31.7.) i taget. Beslutet som gäller för det kommande läsåret får du i juli. Du får däremot inget beslut om FPA i egenskap av borgensman betalat dina tidigare lån.

Ansök om lån hos banken

Om FPA beviljar dig lånegaranti kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om studielån. Det är banken som beslutar om lånet ska beviljas.

Du behöver inte lämna in någon uppgift om statsgarantin till banken, eftersom banken får uppgifterna direkt från FPA. Det tar i allmänhet en bankdag att kontrollera uppgifterna. Kom alltså överens med banken om låneuttaget i god tid före den sista dagen för låneuttag. Kom också överens med banken om räntan på lånet och tidtabellen för återbetalningen.

Om du är under 18 år vill banken att dina föräldrar (eller din intressebevakare) ger en fullmakt och ett skriftligt samtycke till att du får ansöka om lån. Banken ger närmare upplysningar om hur du ska gå till väga med fullmakten när du ansöker om lånet.

Du ansöker om lån från banken läsårsvis.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Förändringar som påverkar dina förmåner är t.ex. att du börjar arbeta eller att du avbryter dina studier.

Justering av lånegarantin

FPA kan justera beloppet av statsgarantin under läsåret om dina förhållanden förändras. Om beloppet justeras får du alltid ett beslut om det. FPA skickar de justerade uppgifterna till den bank som beviljat lånet och banken kontrollerar uppgifterna varje gång du lyfter en lånepost.

Om garantibeloppet höjs i samband med justeringen, ska du ansöka separat om ytterligare lån hos banken. Om garantibeloppet sänks i samband med justeringen, ändrar banken lånebeloppet i motsvarande mån.