Studiestöd

Syftet med studiestöd är att trygga din utkomst under studietiden. Till studiestödet hör

Fråga om studiestöd

På forumet svarar sakkunniga vid FPA på frågor gallande studiestöd.

Fråga FPA

Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du kontrollera om du kan få studiestöd och till vilket belopp. Allmänna villkor för beviljande av studiestöd är

Studiestöd kan beviljas finländska medborgare och på vissa villkor även andra länders medborgare för studier som avläggs i Finland. Om möjligheter att få studiestöd för studier utomlands kan du läsa på sidorna Studier utomlands.

Villkoren för on studiestöd beviljas varierar beroende på om det är fråga om högskolestudier eller studier på andra stadiet.

Videon har finskt tal. Du får på textning på svenska genom att klicka på symbolen för textning i högra nedre hörnet och välja svenska som språk (muttersymbolen).

Mer information